Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Εκατοντάδες προσλήψεις στο υπουργείο Πολιτισμού

Ενόψει της ελληνικής προεδρίας στην ΕΕ

mouseioΣε 777 προσλήψεις θα προχωρήσει το υπουργείο Πολιτισμού, σύμφωνα με την εφημερίδα το «Έθνος», προκειμένου να καλύψει διάφορες ανάγκες σε μουσεία και εφορίες ενόψει της ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τι προσόντα απαιτούνται

Οι υποψήφιοι θα απορροφηθούν σε θέσεις γενικών καθηκόντων, ενώ δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Ωστόσο για τους υπαλλήλους φύλαξης θα χρειαστούν:

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος με ειδικότητα Φύλακα Μουσείου και Αρχαιολογικών χώρων

Ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλου ΙΕΚ ή ΤΕΕ, ή ΕΠΛ, ή ΤΕΛ, ή ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολή μαθητείας του ΟΑΕΔ, ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής και της αλλοδαπής γλώσσας,

Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Που θα γίνουν οι προσλήψεις:
Στην Αττική θα γίνουν 401 προσλήψεις σε μουσειακούς χώρους και εφορείες αρχαιοτήτων
Στην Αργολίδα θα γίνουν 33 προσλήψεις
Στην Ηλεία ζητούνται 81 άτομα
Στην Ημαθία ζητούνται 27 άτομα
Στο Ηράκλειο θα γίνουν 102 προσλήψεις
Στη Θεσσαλονίκη θα καλυφθούν 46 θέσεις εργασίας
Στην Κορινθία θα γίνουν 25 προσλήψεις
Στη Λακωνία ζητούνται 17 εργαζόμενοι
Στο Λασίθι ανοίγουν 15 θέσεις εργασίας
Στην Πέλλα ζητούνται 14 άτομα
Στη Φωκίδα ανοίγουν 16 θέσεις εργασίας

(Visited 1 times, 1 visits today)
By