Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της βιομηχανικής παραγωγής το Σεπτέμβριο

Συρρίκνωση κατά 5,1%

ELSTAT

Mείωση κατά 5,1% σημείωσε το Σεπτέμβριο ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, έναντι μείωσης 3,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Ο μέσος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, έναντι μείωσης 2,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012.

Ανάλυση ετήσιων μεταβολών μηνός Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2013

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 5,1% το μήνα Σεπτέμβριο 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 5,7%.

Ειδικότερα, στην μείωση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: εξόρυξης
άνθρακα και λιγνίτη και άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 2,1%.

Ειδικότερα, στην μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των 2ψήφιων κλάδων: μη μεταλλικών ορυκτών, κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών.

γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 15,2%.

δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 3,2 %.

Ανάλυση μέσων μεταβολών, περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 3,4% της περιόδου Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2013, οφείλεται στις παρακάτω μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας, δηλαδή:

α. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ορυχείων – Λατομείων κατά 0,1%.
β. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Μεταποιητικών Βιομηχανιών κατά 0,4%.
γ. Στη μείωση του Δείκτη Παραγωγής Ηλεκτρισμού κατά 13,4%.
δ. Στη μείωση του Δείκτη Παροχής Νερού κατά 1,1%.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By