Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 8,7% στις εξαγωγές τον Σεπτέμβριο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

ELSTAT

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε στο ποσό των 4.350,7 εκατ. ευρώ (5.596,5 εκατ. δολάρια) έναντι 4.043,6 εκατ. ευρώ (5.381,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 7,6%, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφάνισε αύξηση κατά 329,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,3%.

Τον ίδιο μήνα η συνολική αξία των εξαγωγών διαμορφώθηκε στα 2.285,8 εκατ. ευρώ (2.957,9 εκατ. δολάρια) από 2.504,5 εκατ. ευρώ (3.353,2 εκατ. δολάρια) τον Σεπτέμβριο του 2013, μειωμένη κατά 8,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή η μεταβολή εμφάνισε μείωση κατά 2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Σεπτέμβριο του 2014 ανήλθε σε 2.064,9 εκατ. ευρώ (2.638,6 εκατ. δολάρια) έναντι 1.539,1 εκατ. ευρώ (2.028,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2013, καταγράφοντας αύξηση 34,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 331,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 31,1%.

Στο χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 35.684,9 εκατ. ευρώ (48.208,9 εκατ. δολάρια) έναντι 35.352,3 εκατ. ευρώ (46.436,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2013, αυξημένη κατά 0,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.620,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3%.

Σε ότι αφορά τη συνολική αξία των εξαγωγών κατά το ίδιο διάστημα, ανήλθε στο ποσό των 20.011,8 εκατ. ευρώ (27.199,1 εκατ. δολάρια) έναντι 20.938,3 εκατ. ευρώ (27.657,1 εκατ. δολάρια) κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, καταγράφοντας μείωση 4,4%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή μειώθηκε κατά 323,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,6%.

Τέλος, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 15.673,1 εκατ. ευρώ (21.009,8 εκατ. δολάρια) έναντι 14.414,0 εκατ. ευρώ (18.779,4 εκατ. δολάρια) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, αυξημένη κατά 8,7%, ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.944,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,7%.

By