Τρίτη, 15 Ιουνίου, 2021

Εμπρόθεσμες έως τις 28 Νοεμβρίου οι συγκεντρωτικές δηλώσεις

 Ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ

eforiaΟι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών που θα υποβληθούν μέχρι τις 28 Νοεμβρίου θα θεωρούνται εμπρόθεσμες ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή σχετική νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής όλων των καταστάσεων του Κ.Β.Σ (π.δ 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2012, καθώς και των ισοζυγίων για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2012, ανεξαρτήτως του καταληκτικού ψηφίου του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του υπόχρεου, ορίζεται η 28η Νοεμβρίου 2013.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By