Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης για προϊσταμένους του Δημοσίου

Με το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης

dimosio_2

Την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των προϊσταμένων διευθύνσεων και τμημάτων, με το σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων προγραμμάτων μεικτής εκπαίδευσης, υλοποιεί το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), καθώς σήμερα ξεκίνησαν τρία προγράμματα (ένα για διευθυντές και δύο για τμηματάρχες), που θα ολοκληρωθούν στις 18 Δεκεμβρίου, ενώ ήδη έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρώτο πρόγραμμα για διευθυντές.

Σε δήλωσή του προς τους συμμετέχοντες, ο πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ Ιωάννης Χρυσουλάκης, τόνισε ότι στρατηγική επιδίωξη του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης είναι η επένδυση στα καινοτόμα προγράμματα σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.

Για τα προγράμματα που απευθύνονται στους προϊσταμένους διευθύνσεων, είπε ότι δίνεται έμφαση στις δημόσιες πολιτικές, στον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, ενώ αντιστοίχως στα προγράμματα για τους προϊσταμένους τμημάτων έμφαση δίνεται στο νέο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης, στα εργαλεία του σύγχρονου μάνατζμεντ, στη βελτίωση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και στην επικοινωνία με τον πολίτη.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By