Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Επιδείνωση των επιχειρησιακών συνθηκών στην Ελλάδα

Τα επίπεδα παραγωγής περιορίστηκαν σημαντικά, συνεχίζοντας την καθοδική τάση που καταγράφεται στην παραγωγή από τον Οκτώβριο του 2009.

ergostasioΟι συνθήκες στον ελληνικό μεταποιητικό τομέα παρέμειναν σε γενικές γραμμές εξασθενημένες, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, καθώς η περαιτέρω μείωση των νέων παραγγελιών οδήγησε τις εταιρείες σε περιορισμό της παραγωγής, της απασχόλησης και των επιπέδων προμηθειών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ρυθμοί μείωσης σε κάθε επιμέρους συνιστώσα επιβραδύνθηκαν σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Εν τω μεταξύ, ο ρυθμός αύξησης του κόστους εισροών εξασθένησε κατά τη διάρκεια του μήνα, προσφέροντας μια ανάπαυλα στις επιχειρήσεις καθώς εξακολούθησαν να μειώνουν τις τιμές εκροών.

Κλείνοντας στις 43.0 μονάδες τον Φεβρουάριο, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα που καταρτίζεται από τη Markit –ένας σύνθετος δείκτης, ο οποίος έχει σχεδιαστεί προκειμένου να παρέχει μια συνοπτική εικόνα της απόδοσης στη μεταποιητική οικονομία– υπέδειξε περαιτέρω σημαντική επιδείνωση της υγείας του τομέα παραγωγής αγαθών. Ωστόσο, η τιμή αυτή ήταν η υψηλότερη σε διάστημα εννέα μηνών, όπως και σε σύγκριση με την τιμή των 41.7 μονάδων του Ιανουαρίου.

Τα επίπεδα παραγωγής περιορίστηκαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, συνεχίζοντας την καθοδική τάση που καταγράφεται στην παραγωγή από τον Οκτώβριο του 2009.

Παρότι ο ασθενέστερος σε διάστημα τριών μηνών, ο ρυθμός συρρίκνωσης παρέμεινε εντονότερος από τη μέση τιμή που έχει σημειωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο μείωσης. Οι παραγωγοί επενδυτικών αγαθών κατέγραψαν τη σημαντικότερη μείωση στην παραγωγή κατά τη διάρκεια του μήνα, με τις εταιρείες κατασκευής ενδιάμεσων προϊόντων να σημειώνουν τη δεύτερη σημαντικότερη μείωση της παραγωγής.

Στις περιπτώσεις που καταγράφηκε μείωση της παραγωγής, τις περισσότερες φορές αποδόθηκε, από τους ερωτηθέντες στην έρευνα, στην περιορισμένη λήψη νέων εργασιών. Τον Φεβρουάριο, τα επίπεδα των νέων παραγγελιών υποχώρησαν με έντονο ρυθμό, μολονότι ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα επτά μηνών.

Εν τω μεταξύ, οι νέες παραγγελίες εξαγωγών που έλαβαν οι Έλληνες κατασκευαστές περιορίστηκαν με έντονο και ελαφρώς επιταχυνόμενο ρυθμό. Τα επίπεδα αδιεκπεραίωτων εργασιών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών υποχώρησαν σημαντικά τον Φεβρουάριο, με ρυθμό μείωσης ελαφρώς ταχύτερο σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο της έρευνας. Λόγω της ύπαρξης πλεονάζοντος δυναμικού στις μονάδες τους, οι Έλληνες κατασκευαστές εξακολούθησαν να περιορίζουν τον αριθμό των εργαζομένων, κατά τη διάρκεια του μήνα. Ο ρυθμός μείωσης των θέσεων εργασίας ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2011, παραμένοντας, ωστόσο, συνολικά σημαντικός.

Περαιτέρω μείωση των αποθεμάτων εισροών στα εργοστάσια των Ελλήνων κατασκευαστών καταγράφηκε στη διάρκεια του Φεβρουαρίου, γεγονός το οποίο ήταν εν μέρει αποτέλεσμα μίας ακόμα σημαντικής υποχώρησης των επιπέδων αγοραστικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
Πιο αναλυτικά, ο ρυθμός περιορισμού των αποθεμάτων προμηθειών εξασθένησε από τον Ιανουάριο (κατ’ αναλογία με την τάση που καταγράφηκε στα επίπεδα αποθεμάτων ετοίμων προϊόντων), και ήταν ο βραδύτερος σε διάστημα εννέα μηνών.

Τον Φεβρουάριο, οι Έλληνες κατασκευαστές αντιμετώπισαν βραδύτερο ρυθμό αύξησης του κόστους εισροών, τον ασθενέστερο σε διάστημα επτά μηνών. Εν τω μεταξύ, οι τιμές εκροών του τομέα υποχώρησαν με ισχυρό ρυθμό, ο οποίος ήταν ελαφρώς ταχύτερος από τον ρυθμό που καταγράφηκε τον προηγούμενο μήνα.

Ο Phil Smith, economist της Markit και συγγραφέας της έκθεσης για την έρευνα του ελληνικού Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών PMI είπε:

«Ο κύριος δείκτης PMI αυξήθηκε καταγράφοντας υψηλό εννέα μηνών τον Φεβρουάριο. Παρόλα αυτά, το επίπεδό του ήταν ενδεικτικό της περαιτέρω σημαντικής επιδείνωσης των επιχειρησιακών συνθηκών του ελληνικού μεταποιητικού τομέα. Παρότι ο βραδύτερος ρυθμός μείωσης τόσο της παραγωγής όσο και των νέων παραγγελιών ήταν ενθαρρυντικός, και στις δύο περιπτώσεις παρέμεινε έντονος σε γενικές γραμμές.

Οι Έλληνες κατασκευαστές συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να περιορίσουν την εν εξελίξει ύφεση στις πωλήσεις, με αποτέλεσμα να μειώνουν σημαντικά τις τιμές εργοστασίου παρά την αύξηση των τιμών προμηθειών. Έναν τρόπο αντιμετώπισης του υψηλού κόστους αποτέλεσε ο συνεχής περιορισμός των θέσεων εργασίας, παρόλο που, κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, ο ρυθμός υποχώρησης των επιπέδων απασχόλησης στον τομέα ήταν ο βραδύτερος που έχει καταγραφεί σε διάστημα 20 μηνών. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αισθητά βραδύτερη μείωση των αποθεμάτων προμηθειών σε σχέση με τον Ιανουάριο, ήταν ίσως η απόδειξη της βελτίωσης που παρατηρήθηκε στην εμπιστοσύνη των εταιρειών κατά τη διάρκεια του μήνα».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By