Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Επιστρέφει το χειμερινό ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα

Από  1η Νοεμβρίου 2013 έως και 30 Απριλίου 2014

Êïéíùíéêü Ïéêéáêü Ôéìïëüãéï ÄÅÇ ñåýìá çëåêôñéêüΣε ισχύ τίθεται από την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 έως και την 30η Απριλίου 2014 το χειμερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗ.

Κατά τη χειμερινή περίοδο, το ωράριο είναι τμηματικό, δηλ. 15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

Για τους πελάτες των μη διασυνδεδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο ισχύει το παλαιό τμηματικό ωράριο 15:30-17:30 και 02:00-08:00.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By