Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Θετική στα «βραχιολάκια» υπό όρους η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Μεταξύ άλλων, η Αρχή ζητεί να υπάρξει προσθήκη στο επίμαχο προεδρικό διάταγμα η οποία να προβλέπει την πλήρη και όχι ενδεικτική καταγραφή των προδιαγραφών

fulaki_10

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εμφανίζεται θετική στα «βραχιολάκια», αλλά με την προσθήκη στο επίμαχο προεδρικό διάταγμα όρων που θα διασφαλίζουν τα προσωπικά δεδομένα των κρατουμένων.

Με την υπ’ αριθμόν 1/2014 γνωμοδότησή της, η Αρχή εφιστά την προσοχή στο υπουργείο Δικαιοσύνης το οποίο, όπως επισημαίνει, «θα πρέπει να έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο στον καθορισμό των προδιαγραφών» του συστήματος, ενώ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι τα προσωπικά δεδομένα των κρατουμένων θα πρέπει να καταστρέφονται έπειτα από πέντε χρόνια.

Όπως επισημαίνεται στη γνωμοδότηση, «επιβάλλεται να είναι έντονη η κρατική παρουσία κατά το στάδιο εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης και η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης πρέπει να έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο στον καθορισμό των προδιαγραφών, του ελέγχου και της παρακολούθησης του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των καταδίκων και των υποδίκων».

Μεταξύ άλλων, η Αρχή ζητεί να υπάρξει προσθήκη στο επίμαχο προεδρικό διάταγμα η οποία να προβλέπει την πλήρη και όχι ενδεικτική καταγραφή των προδιαγραφών, αλλά και ενημέρωση του επιτηρούμενου για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν. Η ενημέρωση, κατά την Αρχή, είναι απαραίτητη, ιδίως στις περιπτώσεις που αποδίδεται στον επιτηρούμενο παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή όταν συντρέχει περίπτωση τεχνικής πλημμέλειας ή βλάβης της συσκευής επιτήρησης.

Ως προς την τήρηση των προσωπικών δεδομένων, η Αρχή ζητεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα θα τηρούνται για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της επιτήρησης, ενώ ζητείται και η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος θα καθορίζει τις βασικές αρχές για την προστασία των δεδομένων και θα είναι δεσμευτικός.

Ακόμη, το υπουργείο Δικαιοσύνης καλείται να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε, μεταξύ άλλων, το προσωπικό να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει τη δυνατότητα να ελέγχεται, να εξακριβώνεται ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα και να αποτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

By