Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Alpha Bank: Kαθαρά κέρδη 126,7 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο

 Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 42 δις ευρώ στο τέλος Ιουνίου

© FOSPHOTOS  Konstantinos Tsakalidis
© FOSPHOTOS Konstantinos Tsakalidis

Καθαρά κέρδη 126,7 εκατ. ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους, ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank. Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους μετά και τη θετική επίπτωση από την εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης ύψους 2,6 δισ. ευρώ ανήλθαν σε 2.732,5 εκατ.ευρώ.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου προ απομειώσεων διαμορφώθηκαν σε 63,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 53,4 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση κατά 0,6 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013, ενώ οι χορηγήσεις στη ΝΑ Ευρώπη ανήλθαν σε 10 δισ.ευρώ.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σε 42 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2013. Τα υπόλοιπα των καταθέσεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 36,4 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μερίδιο της τάξεως του 21,6% επί του συνόλου της αγοράς, καταγράφοντας αύξηση κατά 321 εκατ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013, με τις εγχώριες εισροές από ιδιώτες να ανέρχονται σε 1 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2013.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By