Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Καταργούνται 595 θέσεις καθαριστριών στο υπουργείο Οικονομικών

Σε διαθεσιμότητα με κοινή υπουργική απόφαση Στουρνάρα – Μητσοτάκη

katharistriesΤην πόρτα της εξόδου από το υπουργείο Οικονομικών δείχνει η κυβέρνηση σε 595 καθαρίστριες θέτοντας τες σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Ειδικότερα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ.Μητσοτάκη προβλέπει την κατάργηση 595 οργανικών και προσωρινών θέσεων προσωπικού καθαριότητας (κενών και καλυμμένων), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης του υπουργείου Οικονομικών των κατωτέρω ειδικοτήτων:
501 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών
38 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Τελωνείων
35 οργανικών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Γενικού Χημείου του Κράτους
18 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών
3 προσωρινών θέσεων της ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών Δημοσιονομικού

(Visited 1 times, 1 visits today)
By