Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Κατατέθηκε η τροπολογία για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές

Θα ολοκληρωθεί αύριο η ψήφιση και στα άρθρα και στις τροπολογίες

Euro coins

Στη Βουλή κατατέθηκε η τροπολογία για τη ρύθμιση φορολογικών οφειλών, τον ΦΠΑ εστίασης και εισφορά αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών, όπως και διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας, ρύθμισης οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και λοιπές διατάξεις.

Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις», το οποίο συζητείται από χθες στην Ολομέλεια και, όπως αποφασίστηκε σήμερα, θα ολοκληρωθεί αύριο η ψήφισή του και στα άρθρα και στις τροπολογίες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By