Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου, 2023

Οι προτάσεις του Παντελή Καψή στους εργαζόμενους της ΕΡΤ

Στο επίκεντρο των επαφών η στελέχωση του νέου δημόσιου φορέα

 

ert-mauroΗ προϋπηρεσία στη δημόσια ραδιοτηλεόραση κατά την τελευταία διετία – τριετία θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα κριτήρια που τίθενται  για την επιλογή των 2.000 εργαζομένων στη ΝΕΡΙΤ, σύμφωνα με τις προτάσεις που παρουσίασε στους δημοσιογράφους της ΕΡΤ ο αρμόδιος υφυπουργός, Παντελής Καψής στο πλαίσιο των επαφών που είχαν χθες το βράδυ. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως οι  153 εργαζόμενοι των Μουσικών Συνόλων περιλαμβάνονται στο σύνολο των ατόμων που θα στελεχώσουν το νέο φορέα.

Σχετικά με το ερώτημα των δημοσιογράφων της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης αν η αποζημίωση θα υπολογιστεί χωρίς πλαφόν, διευκρινίζεται ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για τη μη εφαρμογή του ορίου αποζημίωσης που ισχύει για το Δημόσιο (εξαίρεση από α.ν. 173/1967).

Στο ερώτημα των εργαζομένων αν η αποζημίωση θα υπολογιστεί με βάση τη συνολική προϋπηρεσία του καθενός από την πρώτη ημέρα απασχόλησης στην ΕΡΤ, ανεξαρτήτως είδους σύμβασης και ανεξαρτήτως του αν η προϋπηρεσία αυτή είχε αναγνωριστεί για μισθολογική εξέλιξη, διευκρινίζεται πως υπογράφηκε τη Δευτέρα τροποποίηση της ΚΥΑ, ώστε ο υπολογισμός των αποζημιώσεων να γίνεται κατ΄ εφαρμογή του ν. 4024/2011 και για δημοσιογράφους της ΚΥΑ 2/17805/0022. Δηλαδή για το μόνιμο/τακτικό προσωπικό με βάση των πρώτη ημέρα πρόσληψης και για εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις μετατράπηκαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου (ΣΙΑΧ) με βάση το ΠΔ 164/2004, λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία από την πρώτη ημέρα της συμβάσεως αυτής (εκάστοτε τελευταίας) συν οιοσδήποτε άλλος χρόνος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στη σύμβαση αυτή.

Αναφορικά με την επιλογή των 2.000 εργαζομένων θα υπάρξει πρόβλεψη για προτίμηση υποψηφίων με προϋπηρεσία σε ΕΡΤ «κατά την τελευταία 2/3 ετία» και ο καθορισμός των ειδικοτήτων θα γίνει βάσει οργανογράμματος. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναφέρονται αριθμός ανά ειδικότητα. Οι περιφερειακοί σταθμοί θα λειτουργήσουν και κατά το μεταβατικό στάδιο με τον τελικό αριθμό να καθορίζεται βάσει του οργανογράμματος. Παράλληλα, οι 153 εργαζόμενοι των Μουσικών Συνόλων περιλαμβάνονται στους 2.000.

Σε ό,τι αφορά τις μεταβατικές συμβάσεις οι αποδοχές θα καθοριστούν με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία για το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου (ν. 4024/2011). Η προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη στο εκάστοτε μισθολογικό κλιμάκιο (προϋπηρεσία με την έννοια της εργασιακής εμπειρίας).

Τέλος, στο ερώτημα πως θα διασφαλιστεί η συμμετοχή των εργαζομένων της ΕΡΤ στο πρόγραμμα κινητικότητας (κίνητρα για πρόωρη συνταξιοδότησης) ενώ θεωρούνται για την κυβέρνηση ήδη απολυμένοι, αναφέρεται ότι θα υπάρχει πρόβλεψη για νομοθετική ρύθμιση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By