Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2021

ΚΕΔΕ: Αύξηση πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Με έμφαση στους μικρούς και ορεινούς δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια

kedeA

Αύξηση πόρων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με έμφαση στους μικρούς και ορεινούς δήμους που δεν διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια θα διεκδικήσει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας εν όψει της οριστικής κατάρτισης του προϋπολογισμού για το 2015.

Κατά τη συνεδρίασή του το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφάσισε επαναφέρει το αίτημα για δημιουργία ειδικού Επιχειρησιακού Προγράμματος για τους δήμους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης την ΕΕΤΑΑ και τους δήμους.

Στις συναντήσεις που θα έχει τις ερχόμενες ημέρες με τον υπουργό Εσωτερικών Αργύρη Ντινόπουλο και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, το Δ.Σ της ΚΕΔΕ προτίθεται να θέσει θέμα ανταποδοτικού οφέλους από το πλεόνασμα, στο βαθμό που η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεισέφερε στη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας.

Ακόμη, φέρεται αποφασισμένο να επιλύσει το ζήτημα της μεταφοράς πόρων, αντίστοιχων των αρμοδιοτήτων που έχουν μεταφερθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση από την κεντρική διοίκηση στο πλαίσιο του Καλλικράτη.

Η ΚΕΔΕ αιτεί να μειωθεί το επιτόκιο δανεισμού των δήμων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ύψος του επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ζητεί ταυτόχρονα να επανέλθει το ποσοστό κατανομής εσόδων στους δήμους από το Πράσινο Ταμείο στο αρχικό 10% -από 2,5% που είναι σήμερα, να καλυφθούν οι οικονομικές απώλειες που υπέστησαν οι δήμοι με την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και να καλυφθούν οι δαπάνες από τις φθορές που προκλήθηκαν μετά την κατάργηση των Σχολικών Φυλάκων.

Ακόμη πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης εισηγήθηκε να υπάρξει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό για μια σειρά προσλήψεις: Ζήτησε την πρόσληψη ειδικών γραμματέων σε όλους τους δήμους, ειδικών συνεργατών και ειδικών συμβούλων σε αριθμό αντίστοιχο με αυτό των αντιδημάρχων και των ιδιαιτέρων γραμματέων, κάλυψη των εξόδων παράστασης όλων των αντιδημάρχων και κάλυψη εξόδων μετακίνησης των δημοτικών συμβούλων στους καλλικρατικούς δήμους.

Όσον αφορά τη ρύθμιση των οφειλών των δήμων προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, το ΔΣ αποφάσισε να ζητήσει την παράταση πέραν του 2016 της ρύθμισης για συμψηφισμό χρεών των δήμων με τους παρακρατηθέντες πόρους (η απόδοση των οποίων λήγει το 2016). Σε κάθε περίπτωση, ζητεί η κάθε δόση να ισούται με το 5% των μηνιαίων εσόδων από τους ΚΑΠ για κάθε δήμο που εντάσσεται στη ρύθμιση.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Εργασίας αποδέχθηκε την πρόταση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τις ειδικότητες και τον καταμερισμό εργαζομένων στην κοινωφελή εργασία και αποφάσισε να κατανείμει μέσω ΟΑΕΔ 32.000 θέσεις για όλους τους δήμους της χώρας.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By