Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου, 2024

Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Αποφύγαμε τη χρεοκοπία

Στην Τράπεζα Κύπρου μόνο τα εξυπηρετούμενα δάνεια της Λαϊκής

CypruscentralbankΙκανοποίηση εκφράζει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία αναφέρει ότι «η σημερινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στη σύνοδο του Eurogroup διασφαλίζει την αποφυγή χρεοκοπίας του Κύπρου και των συνεπειών μιας τέτοιας εξέλιξης για τη χώρα».

Παράλληλα, τονίζει ότι με τη συμφωνία έχει, επίσης, αποφευχθεί η άτακτη χρεοκοπία της Λαϊκής Τράπεζας. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Τράπεζα Κύπρου θα αναδιαρθρωθεί και κεφαλαιοποιηθεί πλήρως στη βάση σχετικής νομοθεσίας, θα αποκτήσει τα εξυπηρετούμενα δάνεια, άλλα στοιχεία ενεργητικού και τις ασφαλισμένες καταθέσεις της Λαϊκής Τράπεζας. Το αποτέλεσμα θα είναι η δημιουργία μιας υγιούς και ανθεκτικής τράπεζας, ικανής να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των πελατών της και της κυπριακής οικονομίας ευρύτερα».

«Η εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων θα βοηθήσει στην ανασύσταση ενός ισχυρού τραπεζικού τομέα που θα συμβάλει ουσιαστικά στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα και θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

 

By