Πέμπτη, 13 Ιουνίου, 2024

Σχεδόν 20% η αύξηση του τουριστικού ισοζυγίου στο 10μηνο

Σημαντική αύξηση από τις ταξιδιώτικες εισπράξεις, λένε τα επίσημα στοιχεία

touristes

Κατά 125 ευρώ ή 19,8% κατέγραψε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο για το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012, με το σχετικό πλεόνασμα να ανέρχεται στα  757 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, η  εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της αύξησης των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 150 εκατ. ευρώ ή 20,2% στα 893 εκατ. ευρώ, ενώ οι ταξιδιωτικές πληρωμές αυξήθηκαν κατά 25 εκατ. ευρώ ή 22,3% στα 136 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 18,1%, καθώς και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 11,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 45,6% το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου και συνέβαλαν κατά 56,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 10.068 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.527 εκατ. ευρώ ή κατά 17,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 1.495 εκατ. ευρώ ή 14,8% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2012, καθώς και στη μείωση των ταξιδιωτικών πληρωμών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 2,1%.

H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην αύξηση των αφίξεων κατά 15,5% και στην αύξηση της μέσης ανά ταξίδι δαπάνης κατά 2%. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών συνέβαλαν με ποσοστό 64,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες και αντιστάθμισαν το 69,2% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.

Όσον αφορά στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, αυτές αυξήθηκαν τον Οκτώβριο κατά 20,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 119 εκατ. ευρώ ή 54,3% που παρουσίασαν οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών εκτός της Ε.Ε. των 28 και στην αύξηση που σημειώθηκε στις εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 κατά 93 εκατ. ευρώ ή 20,1%.

Η αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. των 28 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους της ζώνης του ευρώ κατά 17,4% και της αύξησης των εισπράξεων από τους κατοίκους της Ε.Ε. των 28 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 26,1%.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις εισπράξεις από τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, αυτές από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 18,5% τον Οκτώβριο 2013 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2012, αυτές από τη Γαλλία παρουσίασαν αύξηση κατά 45,8% και οι αντίστοιχες από το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσίασαν αύξηση κατά 40,4%.

Από τις λοιπές χώρες εκτός της Ε.Ε. των 28, υπερδιπλασιάστηκαν (αύξηση 126,1%) οι εισπράξεις από τη Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 91 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 68,4% παρουσίασαν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 65 εκατ. ευρώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By