Πέμπτη, 6 Μαΐου, 2021

Κύπρος: Ερευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Με τη σύμφωνη γνώμη της Τρόικας

 

cyprusΣε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση της εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος απο τις τράπεζες. Όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα η διαδικασία έχει ανατεθεί στον ανεξάρτητο οίκο Deloitte και την Επιτροπή Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται επίσης ότι η Moneyval επισκέφθηκε την Κύπρο από τις 19 έως τις 31 Μαρτίου και βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησής της σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

Στο πλαίσιο της έρευνας, εμπειρογνώμονες της εταιρείας πραγματοποιούν έλεγχο σε αριθμό Κυπριακών τραπεζών αναφορικά με την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες τόσο σε σχέση με καταθέσεις όσο και με δάνεια.

Η έρευνα δεν περιλαμβάνει έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας από τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης αλλά μόνο την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By