Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου, 2021

Λίφτινγκ στο κέντρο της Αθήνας

Νέο πρόσωπο θα αποκτήσει η πρωτεύουσα  με 64 μέτρα, που θα δώσουν πνοή και νέα δυναμική στο κέντρο της πόλης

athina 4

Λίφτινγκ στο κέντρο της Αθήνας προκειμένου να αποκτήσει αυτό ένα πιο φιλικό πρόσωπο θα επιχειρηθεί μέσω του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης που αναμένεται να θεσμοθετηθεί το επόμενο διάστημα. Το ΣΟΑΠ που παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης περιλαμβάνει επτά στρατηγικούς στόχους, 18 άξονες 64 προτεινομενες ενέργειες.

Πέραν των πολεοδομικών παρεμβάσεων, περιλαμβάνονται δράσεις οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Στόχος του σχεδίου είναι η στήριξη της οικονομικής βάσης, η επανακατοίκηση του κέντρου μέσω δράσεων ανάκτησης της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής, η αποκατάσταση της ασφάλειας και της νομιμότητας.

Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που σχεδιάζεται να γίνουν αφορούν μέτρα στήριξης του εμπορίου, αναβάθμιση κτιρίων, αναθέρμανση αγοράς ακινήτων, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στο κέντρο, αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων​ νέες πεζοδρομήσεις, αξιοποίηση ακινήτων του δημοσίου, δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών, εκδηλώσεις, προώθησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Νέων​.

fosphotos.com
fosphotos.com

Οι 7 στρατηγικοί στόχοι για το κέντρο της Αθήνας

 • Στήριξη της οικονομικής βάσης
 • Ανάκτηση της κοινωνικής και πολιτισμικής συνοχής- Επανακατοίκηση
 • Αποκατάσταση συνθηκών ασφάλειας και νομιμότητας
 • Ανάκτηση και αναβάθμιση του δημόσιου χώρου
 • ​Βελτίωση περιβαλλοντικών συνθηκών και πολεοδομικής λειτουργίας
 • Ενίσχυση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης
 • Βελτίωση μηχανισμών διακυβέρνησης, σχεδιασμού και συμμετοχής ​

kathari-athina

Οι 18 άξονες για το «λίφτινγκ» στο κέντρο της Αθήνας

 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας
 • Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου
 • Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας
 • Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων
 • Ασφαλής διαβίωση
 • Θέματα μεταναστών
 • Κοινωνικές υπηρεσίες
 • Επιστροφή κατοίκων
 • Αστικό τοπίο–τοπόσημα
 • Ελεύθεροι χώροι
 • Ταυτότητα και branding
 • Καθημερινή διαχείριση
 • Κτηριακό απόθεμα
 • Πολεοδομικές δράσεις
 • Βιώσιμη κινητικότητα
 • Περιβάλλον
 • Σχεδιασμός
 • Ψηφιακή πόλη

athina ripansi 1

Προτεινόμενες ενέργειες για την αναβάθμιση του κέντρου της Αθήνας

 • Αντιμετώπιση της παραβατικότητας​
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τους οίκους ανοχής​
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος​
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση της υψηλής συγκέντρωσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας​
 • Προώθηση παρεμβάσεων στους θύλακες υψηλής προβληματικότητας​
 • Μέτρα και ενέργειες για καλύτερη πληροφόρηση στην πόλη​
 • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας​
 • Φόρουμ Ιδεών Νέων Επιχειρηματιών και Επαφή τους με Χρηματοδότες​
 • Εκδηλώσεις Προώθησης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας Νέων​
 • Καθορισμός ειδικών ενισχύσεων προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις-Αναμόρφωση Αναπτυξιακού Νόμου​
 • Ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης και της αξίας της ως τουριστικού προορισμού/ Συνέχιση προγράμματος ΕΑΧΑ​
 • Δράσεις branding (κέντρου ή τμημάτων)/ city marketing και Προστασία/ ενίσχυση αστικών ταυτοτήτων (περιοχές με ταυτότητα)​
 • Ψηφιακή Αθήνα​
 • Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων Καλλιτεχνικού Προσανατολισμού και Co-labs(ΘΕΚΠΡΟ)​
 • Σύστημα εντοπισμού, καταγραφής και παρακολούθησης δυναμικών θυλάκων επιχειρηματικότητας​
 • Παρεμβάσεις ενίσχυσης αστικών clusters
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε επιλεγμένους τομείς [για επαγγελματική ένταξη]​
 • Ειδικές δράσεις για την τρίτη ηλικία​
 • Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του χρόνου στην πόλη​
 • Ενίσχυση και αύξηση δράσεων τέχνης στο δημόσιο χώρο​
 • Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες παλαιών κατοίκων​
 • Ειδικές δράσεις διευκόλυνσης της καθημερινότητας σε ευάλωτες ομάδες παλαιών κατοίκων​
 • Στήριξη πρωτοβουλιών «κοινωνικής οικονομίας»​
 • Ενίσχυση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης​
 • Προώθηση δράσεων αθλητισμού​
 • Δράσεις σχετικές με το σχεδιασμό του ήχου στην πόλη​
 • Αναζωογόνηση των υπαίθριων χώρων​
 • Οριζόντια μέτρα στήριξης αγοράς ακινήτων στο κέντρο​
 • Αξιοποίηση ακινήτων του δημόσιου τομέα στο κέντρο της πόλης​
 • Δράσεις για τα εγκαταλελειμμένα κτήρια​
 • Παρέμβαση στο κτιριακό απόθεμα–Απόσυρση​
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων του θεσμικού πλαισίου για τα διατηρητέα κτήρια και τις χρήσεις διατηρητέων κτηρίων​
 • Έργα υπέρ ΑΜΕΑ​
 • Πιλοτικό σύστημα επανάχρησης ύδατος σε δημοτικά κτήρια​
 • Δράσεις για τον εκσυχρονισμό του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα​
 • Αντικατάσταση των κάδων απορριμμάτων με κινητούς / βυθιζόμενους​
 • Δημιουργία πρότυπης έξυπνης και οικολογικής περιοχής στο κέντρο με συνέργεια πολλών αρμοδίων φορέων υπό τον σχεδιασμό και συντονισμό του Δήμου​
 • Ανάπτυξη προχωρημένων επικοινωνιών σε επιλεγμένους χωρικούς τομείς της πόλης σε συνεργασία με παρόχους​
 • Αστικοί κήποι πράσινες ταράτσες (Αύξηση πρασίνου στα κτίρια)​
 • Αντιστροφή τάσης απομάκρυνσης επιτελικών δημόσιων φορέων από το κέντρο της Αθήνας​
 • Αισθητική–λειτουργική αναβάθμιση της πόλης σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα​
 • Αντιμετώπιση οπτικής ρύπανσης​
 • Αποκατάσταση προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους​
 • Αναμόρφωση πεζοδρομίων του Κέντρου​
 • Αντιμετώπιση υψηλών πυκνοτήτων, εξασφάλιση κοινόχρηστων χώρων κλπ.​
 • Αναβάθμιση επιλεγμένων πλατειών και κοινόχρηστων χώρων​
 • Νέες πεζοδρομήσεις​
 • Οικονομικά εργαλεία για προώθηση πολεοδομικού σχεδιασμού​
 • Ενίσχυση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς​
 • Δίκτυο ποδηλατοδρόμων στο κέντρο της πόλης​
 • Αναθεώρηση ΓΠΣ Αθήνας​
 • Πιλοτικές διερευνήσεις έξυπνων συστημάτων μετακίνησης στην πόλη​
 • Δράσεις σχετικά με την παραγωγή και διακίνηση τροφίμων στην πόλη​
 • Παροχή θεσμικής δυνατότητας κανονιστικών ρυθμίσεων από τα ΣΟΑΠ​
 • Διαμόρφωση Πολιτικής Στάθμευσης​
 • Δράσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με θέατρα και χώρους πολιτισμού​
 • Προώθηση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας​
 • Διαγωνισμός Επιχειρηματικών Ιδεών​
 • Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στο κέντρο Αθήνας – στοχευμένες δράσεις
 • Ειδικά μέτρα στήριξης του τουρισμού στο κέντρο Αθήνας – δράσεις σε ειδικές και εναλλακτικές (θεματικές) μορφές τουρισμού​
 • Προσδιορισμός περιοχών με πολλαπλά προβλήματα​
 • Επιμόρφωση μεταναστών για διευκόλυνση κοινωνικής ένταξης (γλώσσα κλπ.) και για μείωση του ψηφιακού χάσματος​
 • Ενίσχυση προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων​
 • Ειδικά μέτρα στήριξης του εμπορίου στο κέντρο Αθήνας

astronaftiselladaathina

 

Πηγή: iefimerida.gr

(Visited 1 times, 1 visits today)
By