Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Μέτρα-σοκ φέρνει η εφορία το 2014

Στόχος η είσπραξη επιπλέον εσόδων ύψους 1,33 δισ. ευρώ από τη φορολογία εισοδήματος

Efories

Μέτρα-σοκ θα εφαρμόσει το 2014 η εφορία για να εισπράξει επιπλέον έσοδα ύψους 1,33 δισ. ευρώ από τη φορολογία εισοδήματος, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με τον Τύπο της Κυριακής, τα μέτρα αυτά προβλέπουν την κατάργηση όλων των αφορολόγητων ορίων και των εκπτώσεων φόρου εισοδήματος για όλους τους μη μισθωτούς φορολογούμενους, την επιβολή φόρου 26%-40,3% στα καθαρά εισοδήματα των αυτοαπασχολούμενων, την φορολόγηση των μισθωτών και των συνταξιούχων χωρίς πρόσθετα αφορολόγητα για προστατευόμενα τέκνα και χωρίς εκπτώσεις φόρου για ενοίκια, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής και τόκους δανείων πρώτης κατοικίας, την επιβολή φόρου 10%-33% στα εισοδήματα από ακίνητα και την αύξηση των συντελεστών φορολόγησης των κερδών των εταιριών από το επίπεδο του 20% στα επίπεδα του 26%-33%!

Εξαιτίας των μέτρων αυτών, περίπου 900.000 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και πάνω από 4.500.000 μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες και εισοδηματίες θα κληθούν να καταβάλουν το επόμενο έτος υπέρμετρα αυξημένους φόρους για τα εισοδήματα του 2013.

Επιπλέον, από το επόμενο έτος θα ισχύσει ένα νέο, αυστηρότερο καθεστώς τεκμηρίων για τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων όλων των φυσικών προσώπων.

Σύμφωνα με το καθεστώς αυτό, τα χρήματα που θα δαπανούν οι φορολογούμενοι για να αγοράζουν ακίνητα, επιχειρήσεις, μετοχές, ομόλογα, έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων ή να ανεγείρουν οικοδομές, καθώς και τα κεφάλαια που θα διαθέτουν για να συστήνουν νέες επιχειρήσεις ή για να συμμετέχουν στα μετοχικά κεφάλαια υφιστάμενων επιχειρήσεων θα θεωρούνται από την εφορία «τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων», δηλαδή θα λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό των εισοδημάτων τους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By