Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Μαυραγάνης: Προανήγγειλε την κατάργηση φορολογικού πιστοποιητικού

Ομιλία του υφυπουργού Οικονομικών σε διεθνές συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

www.fosphotos.com/Menelaos Myrillas
www.fosphotos.com/Menelaos Myrillas

Την κατάργηση του φορολογικού πιστοποιητικού με τη σημερινή του μορφή από την 1η Ιανουαρίου 2016 και νέες αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης, με κωδικοποίηση των λογιστικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο, προανήγγειλε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης σε διεθνές συνέδριο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Όπως είπε ο υφυπουργός, μέσα στο 2015 το ΣΟΕΛ σε συνεργασία με την ΕΛΤΕ και τη ΓΓΔΕ θα προετοιμάσει τη μετάβαση στο νέο καθεστώς ώστε ο έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων να περιλαμβάνει και έκφραση γνώμης για τη φορολογική κατάσταση της εταιρίας, με βάση πάντα τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό.

Επιπλέον, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης σε σχέση με την κατάργηση του ΚΦΑΣ, την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/34 για τις οικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων και την κωδικοποίηση των λογιστικών διατάξεων σε ενιαίο κείμενο, θα δώσει την ευκαιρία αφενός στις επιχειρήσεις να λειτουργήσουν σε ένα πιο απλοποιημένο περιβάλλον κανόνων και αφετέρου στους ελεγκτές και στους λογιστές να έχουν τη δυνατότητα να καταφεύγουν σε ένα ενιαίο κείμενο που θα περιέχει τους κανόνες για τα λογιστικά αρχεία, τα παραστατικά συναλλαγών και τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα.

By