Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Με αντικειμενικές αξίες του 2007 το ΦΑΠ στο Ψυχικό

Με τις αντικειμενικές αξίες του 2007 θα υπολογισθεί τελικά ο ΦΑΠ για τα έτη 2012 και 2013 στο Δήμο Ψυχικού, όπως προβλέπεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να κάνει δεκτή το υπουργείο Οικονομικών

akinita600_141113ιι

Την τροπολογία υπογράφουν οι Βουλευτές Β Αθήνας της Ν.Δ. Αν. Καραμανλή, Αργ. Ντινόπουλος, Μ. Βορίδης, Σ. Βούλτεψη και Κ. Παπακώστα.

Όσον αφορά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης τροπολογίας είναι το εξής:
Α. Προτεινόμενη διάταξη

Mετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν.3842/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για τα έτη 2012 και 2013 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης, όπως είχαν αναπροσαρμοστεί κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις 41 και 4 . Α του ν 1249/1982 και ίσχυαν κατά την Β1.12.2Ο08 καθώς και οι τιμές εκκίνησης και α συντελεστές αυξομείωσης όπως αναπροσαρμόστηκαν μετά την 31.12.2008 σε εκτέλεση ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακύρωσε τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσης που είχαν αναπροσαρμοστεί μέχρι 31.12.2008. Αν έχει βεβαιωθεί φόρος με βάση τιμές εκκίνησης και συντελεστές αυξομείωσες διαφορετικούς από αυτούς που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, διενεργείται νέα εκκαθάριση του φόρου από τη φορολογική διοίκηση. Οι διατάξεις των δυο προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται για ακίνητα περιοχών που εντάχθηκαν στο σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού για πρώτη φορά μετά την 31.12.2008 »

Β. Αιτιολογική έκθεση

Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη αντιμετώπιση των ακινήτων των φορολογουμένων για τις περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων. Ορίζεται ότι για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 3842/2010 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους όπως ορίστηκαν με την τελευταία αναπροσαρμογή που ίσχυσε γα τη συντριπτική πλειονότητα των ως τότε ενταγμένων στο Σύστημα Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων περιοχών του 2007.

Στις περιπτώσεις όπου κατόπιν ακυρωτικής απόφασης του ΣτΕ ακυρώθηκαν οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης τους κατά το μέρος που τα αφορούσαν, ορίζεται ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τιμές εκκίνησης και οι συντελεστές αυξομείωσης που ορίστηκαν σε θεραπεία των ακυρωτικών αποφάσεων. Στις περιπτώσεις όπου για την εφαρμογή του ν.3842/ 2010 ελήφθησαν υπόψη διαφορετικές τιμές εκκίνησης και συντέλεστες αυξομείωση τους από αυτές που ορίζονται στην παρούσα διάταξη, η φορολογική διοίκηση μεριμνά για τη διενέργεια της εκ νέου εκκαθάρισης του οφειλόμενου φόρου.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By