Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

Μυτιληναίος: Cash cow τη χαρακτηρίζει η Kepler Chevreux

Στα 150 εκατ. το χρόνο οι ταμειακές ροές

kepler_0

 

Με το χαρακτηρισμό “a Greek cash cow” και πρόβλεψη για την παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών 150 εκατ. ευρώ (10%) το χρόνο, που θα επιτρέψει τη γρήγορη μείωση του χρέους, ξεκινά την κάλυψη του ομίλου Μυτιληναίου η Kepler Chevreux.

Έχοντας ολοκληρώσει ένα μεγάλο πρόγραμμα ελεύθερων ταμειακών ροών πριν από ένα χρόνο, που εστίαζε κυρίως στον ενεργειακό τομέα, η Μυτιληναίος εισέρχεται τώρα σε μία φάση μείωσης του δανεισμού του, σημειώνουν οι αναλυτές του οίκου.

Συγκεκριμένα, εκτιμούν ότι η εταιρεία μπορεί να παράξει ταμειακές ροές 150 εκατ. ευρώ το χρόνο, μειώνοντας γρήγορα το καθαρό χρέος της, που στα τέλη του 2013 ανερχόταν σε 510 εκατ. ευρώ.

Έως το 2016, η αναλογία καθαρού χρέους/EBITDA αναμένεται να πέσει στο 0,8 (και στο 1 το 2015), έναντι 4,3 το 2012 και 2,2 το 2013. Αυτό εκτιμάται ότι θα επιτρέψει στη Μυτιληναίος να διανείμει μέρισμα φέτος, το οποίο οι αναλυτές υπολογίζουν στο 25-30% ή στα 0,15-0,20 ευρώ ανά μετοχή (μερισματική απόδοση 4%).

Επιπλέον, η Μυτιληναίος αναμένεται να ωφεληθεί από την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η οποία θα έχει θετική επίδραση στην κατασκευαστική δραστηριότητα (ενώ τώρα πάνω από το 90% των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ βρίσκονται στο εξωτερικό) καθώς και στον ενεργειακό τομέα.

Μεταλλουργία: Η κινητήριος δύναμη για τα εταιρικά αποτελέσματα

Λόγω του προγράμματος μείωσης κόστους (MELLON) που ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια και το οποίο έχει πλέον ολοκληρωθεί, η εταιρεία αναμένεται να εμφανίσει ισχυρό momentum αποτελεσμάτων σε αυτό τον τομέα. Η Kepler Chevreux πιστεύει ότι τα EBITDA μπορούν να διπλασιαστούν από το 2013 στο 2015, παρά το αδύναμο διεθνές περιβάλλον στις τιμές του αλουμινίου.

Από τα τέλη του 2011, η εταιρεία έχει μειώσει το κόστος παραγωγής της κατά 25% (από τα 2.600
δολάρια/τόνο στα 2.000 δολάρια) στο αλουμίνιο και πάνω από 30% (από τα 380 δολάρια/τόνο στα 260 δολάρια/τόνο) για την αλουμίνα. Πλέον, η εταιρεία λειτουργεί με κόστος κάτω των τιμών της αγοράς.

Αυτό έχει ήδη επιδράσει θετικά στα αποτελέσματα (το 2013, τα EBITDA αυξήθηκαν από τα 21 εκατ. ευρώ στα 48 εκατ. ευρώ), και αναμένεται να συνεχίσει να κινεί την κερδοφορία στον τομέα αυτό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η μεταλλουργία και οι εξορύξεις θα είναι η ισχυρότερη κινητήριος δύναμη για τα αποτελέσματα του ομίλου έως το 2015-2016, μέσω της συνεχιζόμενης μείωσης του κόστους το 2014 και μέσω της ανάκαμψης των τιμών της αγοράς από το 2015-2016. Έτσι, η Kepler Chevreux εκτιμά ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα εμφανίσει EBITDA 84 εκατ. ευρώ φέτος και 103 εκατ. ευρώ το 2015, με διατηρήσιμες επιδόσεις στη συνέχεια.

Ενέργεια: Επιστροφή σε διατηρήσιμα EBITDA 75 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, ο τομέας ενέργειας του ομίλου μπορεί να σταθεροποιήσει τα EBITDA του στα 70-75 εκατ. ευρώ το χρόνο και να μειώσει γρήγορα το δανεισμό του.

Οι περισσότερες από τις αναγκαίες επενδύσεις έχουν ήδη γίνει (750 εκατ. ευρώ από το 2006 έως το 2012) και οι μελλοντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες προβλέπεται ότι θα περιορίζονται στα έξοδα συντήρησης.

Από όλες τις μονάδες του ομίλου, αυτή έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, η Kepler Chevreux εμφανίζεται κάπως επιφυλακτική, λόγω του εποπτικού περιβάλλοντος.

ΜΕΤΚΑ: Ένα ισχυρό μοντέλο με έκθεση σε αγορές με ανάπτυξη

Στην περίπτωση της ΜΕΤΚΑ, η Kepler Chevreux μιλά για ένα εντυπωσιακό track record στην εφαρμογή, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει καταφέρει να εμφανίζει λειτουργικό περιθώριο πάνω από 16% εδώ και χρόνια, σε έναν κλάδο που συνήθως καταθέτει προσφορές για τα συμβόλαια σε καθορισμένες τιμές.

Πάντως, ο οίκος προειδοποιεί για μείωση εσόδων από το 2015, σημειώνοντας ωστόσο ότι το σενάριο αυτό θα εξαρτηθεί από την επιτυχία του ομίλου στην προσέλκυση νέων παραγγελιών τους επόμενους μήνες.

Η δομή κόστους της ΜΕΤΚΑ είναι αρκετά χαμηλή και ευέλικτη, για αυτό και η εταιρεία θα μπορέσει να διατηρήσει ένα λειτουργικό περιθώριο κοντά στο 15%, με έσοδα 550-600 εκατ. ευρώ και ελεύθερες ταμειακές ροές πάνω από τα 60-65 εκατ. ευρώ το χρόνο.

By