Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, 2020

Μωραίνει Κύριος ον βούλεται απωλέσαι!

morainei kurios on vouletai apolesai!

(Visited 1 times, 1 visits today)
By