Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

ΟΔΔΗΧ: Άντληση 1,625 δισ. ευρώ

lefta

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,369 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές

euromoney Σημαντική αποκλιμάκωση, 55 μονάδων βάσης, κατέγραψε το κόστος δανεισμού της χώρας μέσω εξάμηνων εντόκων γραμματίων, κατά τη σημερινή δημοπρασία που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Συγκεκριμένα, αντλήθηκε συνολικό ποσό ύψους 1,625 δισ. ευρώ μέσω δημοσπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, αρχικού ύψους 1,250 δισ. ευρώ. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατ. ευρώ, ενώ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,15% έναντι 2,70% κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Μαϊου 2014.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 3,369 δισ. ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,70 φορές. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014, στις 12μ.μ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By