Δευτέρα, 29 Μαΐου, 2023

ΟΑΕΔ: 27.000 θέσεις – Πως να συμπληρώσετε την αίτηση

Βήμα προς βήμα όλα όσα πρέπει να ξέρετε για να συμπληρώσετε σωστά την ηλεκτρονική αίτηση

oaed660_111113

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κόσμου για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας που προκήρυξε ο ΟΑΕΔ, ωστόσο πολλοί ενδιαφερόμενοι έχουν εκφράσει απορίες σχετικά με τη σωστή συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Εδώ μπορούν να βρουν τον σχετικό οδηγό που θα τους βοηθήσει να κάνουν σωστά την αίτηση για μία θέση.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΑΕΔ, η προκήρυξη αφορά προσλήψεις 27.948 ανέργων με πλήρη απασχόληση, για πεντάμηνες συμβάσεις σε δημόσιους φορείς της χώρας. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία προσλήψεων προσωπικού για την προώθηση της απασχόλησης ξεκινά στις 13/11/2013 και λήγει στις 20/11/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες / Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Πως γίνονται οι αιτήσεις για τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ με την κοινωφελή εργασία Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων στην ενότητα e-Υπηρεσίες/Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.

Βήμα 1

Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία α) για τα ανήλικα τέκνα ή/και άνεργο/-η σύζυγο, τον αριθμό των ανήλικων τέκνων του, το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του συζύγου .

Βήμα 2

Τσεκάρετε τα παρακάτω πεδία εφόσον α) έχετε ανήλικα τέκνα ή/και άνεργο/-η σύζυγο, τον αριθµό των ανήλικων τέκνων του, το «ΑΦΜ» και το «ΑΜΚΑ» του συζύγου στα αντίστοιχα πεδία («Αρ. Ανήλικων Τέκνων», «ΑΦΜ Συζύγου» και «ΑΜΚΑ Συζύγου). Το ΑΦΜ και ΑΜΚΑ Συζύγου για οικογένειες χωρίς εργαζόμενα μέλη διασταυρώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ.

ΒΗΜΑ 3

Το πρώτο πεδίο συμπληρώνεται από πτυχιούχους. Όσοι τσεκάρουν αυτό το κουτί και δηλώσουν ειδικοτητα χαμηλότερης εκπαιδευτικής βαθμίδας (πχ ΔΕ) θα πρέπει να προσκομίσουν μέχρι 20/11 το πτυχίο τους σε ΚΠΑ 2.Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Εάν είστε γονέας που ζει μόνος του με ανήλικο τέκνο θα τσεκάρετε το δεύτερο πεδίο «είμαι αρχηγός μονογενεϊκής οικογένειας» και οφείλετε να προσκομίσετε σχετικο δικαιολογητικό σε ΚΠΑ 2 μέχρι 20/11. Δεν υποχρεούνται να επανυποβάλουν δικαιολογητικά όσοι συμμετείχαν στην προηγούμενη Δημόσια Πρόσκληση για 10.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης ειδικότητας Υ.Ε. Γενικών Καθηκόντων, εφόσον δεν έχει υπάρξει μεταβολή.

Το τρίτο πεδίο συμπληρώνουν μόνο όσοι δεν υπέβαλλαν δικαιολογημένα φορολογική δηλωση για το 2013.

ΒΗΜΑ 4

Πρώτα θα επιλλέξετε την ειδικότητα που σας ενδιαφέρει να προσληφθείτε. Εχετε δικαίωμα να επιλλέξετε ΜΟΝΟ ΜΙΑ ειδικότητα και ΤΡΕΙΣ διαφορετικούς φορείς. Ο φορέας που θα εργαστείτε είναι η «Υπηρεσία Τοποθέτησης» και όχι ο Επιβλέπων Φορέας. Η επιλογή γίνεται από λίστα.

ΒΗΜΑ 5

Τσεκάρετε το κουτί στο τέλος της αίτησης για να καταχωρηθεί σωστά η αίτησή σας.
Αφού πατήσετε «Υποβολή» θα πρέπει να σας βγάλει αριθμό πρωτοκόλλου, που σημαίνει ότι η καταχώρηση ήταν επιτυχής.

∆ιόρθωση ή τροποποίηση ή συµπλήρωση των αιτήσεων, συµπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται µε νέες αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουµένων αιτήσεων που ακυρώνονται µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, δηλαδή έως και τις 20-11-2013 και ώρα 12η µεσηµβρινή.

Όταν ο άνεργος υποβάλει την ηλεκτρονική του αίτηση, στην οποία περιλαµβάνεται ο κωδικός αριθµός καθώς και η ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής υποβολής, µπορεί ταυτόχρονα να την εκτυπώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν εκτυπώσει την αίτησή του ταυτόχρονα µε την υποβολή της, δεν έχει την δυνατότητα αναζήτησής της από την ιστοσελίδα του ΟΑΕ∆.

Tηλέφωνα επικοινωνίας του ΟΑΕΔ:

210-9989114, 210-9989115, 210-9989116, 210-9989148, 210-9989729, 210-9989537, 210-9989856, 210-9989857, 210-9989125, 210-9989009, 210-9989144, 210-9989146, 210-9989186, 210-9989266, 210-9989182, 210-9989136,210-9989106

από 08:00 – 14:00 όλες τις Εργάσιμες Ημέρες.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By