Δευτέρα, 22 Απριλίου, 2024

Οι επιχειρήσεις «φοβούνται» την Ελλάδα λόγω φορολογίας

Το πιο δυσμενές φορολογικό περιβάλλον της Ευρώπης για επιχειρήσεις έχει η χώρα μας

© Fedor Patrakov | Dreamstime.com

Ως ένα από τα χειρότερα φορολογικά συστήματα -μαζί με Πολωνία και Πορτογαλία- στην Ευρώπη χαρακτηρίζει την Ελλάδα έρευνα της Deloite για τη φορολογία των επιχειρήσεων, στην οποία συμμετείχαν 1.000 εταιρίες.

Το σημαντικότερο ζήτημα που πολλοί επισήμαναν είναι ότι τα ήδη πολύπλοκα φορολογικά συστήματά τους περιπλέκονται ακόμη περισσότερο από τη συνεχή εισαγωγή νέων νόμων.

Πέραν του κόστους που επιφέρει η προσαρμογή στις αλλαγές, αλλά και η εκπαίδευση των φορολογικών τους ομάδων, οι συχνές νομοθετικές αλλαγές είναι η βασική αιτία που καλλιεργεί τη φορολογική αβεβαιότητα. Αποτελούν μάλιστα, σημείο που θα προσπαθούσαν πολλοί να περιορίσουν προκειμένου να κάνουν τις χώρες τους πιο ανταγωνιστικές από φορολογικής πλευράς.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι παράγοντες που δημιουργούν φορολογική αβεβαιότητα είναι οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, οι  αναδρομικές αλλαγές στη νομοθεσία, οι  ασαφείς, αντιφατικές ή ελλιπείς οδηγίες των Φορολογικών Αρχών, το ασαφές ή αδύναμο ρυθμιστικό σύστημα για ατομικές λύσεις και προεγκρίσεις και οι  μακράς διάρκειας φορολογικές δικαστικές διαμάχες.<

Από την άλλη πλευρά, η απλότητα των ρυθμίσεων.  Η προνοητικότητα και η προσέγγιση συνεργασίας των Φορολογικών Αρχών, η σιγουριά και η προβλεψιμότητα για το μέλλον και οι  μειώσεις στους φόρους, αποτελούν παράγοντες που κάνουν το φορολογικό σύστημα μιας χώρας ευνοϊκότερο. Βάσει των κριτηρίων αυτών, από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, οι χώρες με το πιο ευνοϊκό φορολογικό σύστημα για επενδύσεις είναι η Ολλανδία και η Αγγλία, χώρες οι οποίες έχουν εργαστεί πολύ και με μεγάλη επιτυχία για να γίνουν πιο ελκυστικές για πολυεθνικές εταιρίες.

Στη γενική κατάταξη όμως, βρίσκονται πίσω από τις μικρότερες οικονομίες του Λουξεμβούργου και της Ελβετίας. Αντίθετα, από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, η Ιταλία και η Ρωσία θεωρούνται οι χώρες στις οποίες το φορολογικό σύστημα αποθαρρύνει τις επενδύσεις λόγω της ταχέως μεταβαλλόμενης νομοθεσίας, της ασάφειας και των διαφορετικών ερμηνειών των φορολογικού πλαισίου.

Η Ελλάδα, η Πολωνία και η Πορτογαλία θεωρούνται, από τους επικεφαλής των φορολογικών τμημάτων, οι χώρες με τις μεγαλύτερες προκλήσεις και τις περισσότερες δυσκολίες στα φορολογικά τους συστήματα. Όπως προκύπτει από την έρευνα, οι επιχειρήσεις δεν εστιάζουν στο να πληρώνουν λιγότερα για φόρους, αλλά η προτεραιότητά τους είναι να είναι σωστές φορολογικά και να βελτιώσουν τη φορολογική τους συμμόρφωση.

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By