Τετάρτη, 12 Μαΐου, 2021

Παράταση προθεσμίας για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών- προμηθευτών

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η προθεσμία- 2 Φεβρουαρίου 2015- είναι καταληκτική

lefta money foroi epitokia

Παρατείνεται, έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015, η προθεσμία υποβολής των τριμηνιαίων καταστάσεων πελατών – προμηθευτών του πρώτου, δευτέρου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014. Αυτό προβλέπεται σε απόφαση της γενικής γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου για τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων.

Η ΓΓΔΕ διευκρινίζει ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένου ότι, συμπίπτει με αυτή της υποβολής των καταστάσεων του τελευταίου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014 και επομένως δεν δύναται να παραταθεί περαιτέρω.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By