Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Παράταση υποβολής του Ε9

© FOSPHOTOS / Menelaos Myrillas
© FOSPHOTOS / Menelaos Myrillas

Παρατείνεται έως 30 Ιουνίου η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών φυσικών προσώπων ( Ε9) έτους 2013 η οποία έληγε στις 15 Φεβρουαρίου.

Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργείου Οικονομικών στην οποία διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
– Για αποβιώσαντες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013, εφόσον έχει δηλωθεί ο θάνατος στο μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ..
– Για νομικά πρόσωπα, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. η διακοπή εργασιών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012, δεν απαιτείται υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By