Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου, 2021

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου

Η υποβολή δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

fosphotos.com | Menelaos Myrillas
fosphotos.com | Menelaos Myrillas

Έως και την 28/03/2013 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης  φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά.

Η υποβολή των εν λόγω δηλώσεων καθώς και η καταβολή των σχετικών οφειλών δύναται να γίνει και στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By