Σάββατο, 1 Απριλίου, 2023

ΠΑΣΟΚ: Προτάσεις για τη φορολογία ακινήτων

Η πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών είτε δεν διαπραγματεύθηκε αποτελεσματικά με την Τρόικα είτε ενδεχομένως δεν υιοθέτησε την πρόταση αυτή, αναφέρει η Χ.Τρικούπη

pasok-grafeia-ippokratous

Πριν από ένα χρόνο άρχισε ο διάλογος στη Διακομματική Επιτροπή – για τη φορολογία της Ακίνητης Περιουσίας – με συμμετοχή εκπροσώπων των τριών Κομμάτων που στήριζαν την Kυβέρνηση –ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ- και από την πολιτική ηγεσία Υπ. Οικονομικών, ο αρμόδιος Yφυπουργός

Μετά από τρεις μήνες αλλεπάλληλων συζητήσεων και παρά τις διαφορετικές πολιτικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις, τόσο στα γενικά θέματα φορολογίας όσο και ειδικότερα στη φορολόγηση της Ακίνητης Περιουσίας και ύστερα από τις επίμονες προσπάθειές μας, καταλήξαμε – με μικρές, δευτερεύουσες διαφοροποιήσεις – στο τρόπο φορολόγησης συνολικά της Ακίνητης Περιουσίας κάθε Ιδιοκτήτη, με τα εξής χαρακτηριστικά:

•Αφορολόγητο όριο για τα πρώτα 50.000€ αξίας ακινήτων

•Απαλλαγή από το φόρο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες έκτασης για τα πρώτα 30-50 στρέμματα σε συνδυασμό με την αξία της εκτάσεως.

(πχ. άλλη αξία έχει η έκταση 30 στρεμμάτων αμπελιού στη Σαντορίνη και άλλη η αξία της αντίστοιχης έκτασης στη Νεμέα Ορεινής Κορινθίας).

•Να υπάρχει μέριμνα για φορολογικές ελαφρύνσεις σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), ανέργους και μικροϊδιοκτήτες Α΄ κατοικίας με στεγαστικά δάνεια (πχ. κόκκινα δάνεια κλπ)

•Να υπάρχει φορολογική κλίμακα με πολλούς Συντελεστές ώστε η φορολογία να είναι προοδευτική και δίκαιη ώστε να επιβαρύνει λιγότερο τους ιδιοκτήτες ακινήτων μικρής αξίας και περισσότερο τους έχοντες ακίνητα μεγάλης αξίας.

Η πρόταση αυτή στηρίχθηκε από το ΠΑΣΟΚ, όπως προκύπτει από τις ανακοινώσεις του Τομέα Επικοινωνίας, των Εκπροσώπων μας αλλά και του ίδιου του Προέδρου. Η θέση μας αυτή, προτείναμε στην ηγεσία του Υπ. Οικονομικών, να αποτελέσει τη βάση διαπραγμάτευσης με την Τρόικα και να εφαρμοσθεί από 1.1.2013 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2013) καταργώντας συγχρόνως το ΕΕΤΗΔΕ και τον ΦΑΠ.

Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών είτε δεν διαπραγματεύθηκε αποτελεσματικά με την Τρόικα είτε ενδεχομένως δεν υιοθέτησε την πρόταση αυτή, με αποτέλεσμα να υποκύψει στις αξιώσεις της Τρόικα και να παραταθεί η ισχύς του ΕΕΤΗΔΕ και για το 2013 ως ΕΕΤΑ (παρά την εξαγγελία περί του αντιθέτου). Σίγουρα τη στάση του Υπουργείου επηρέασε τότε και η αδυναμία επίτευξης σύγκλισης απόψεων στη ΝΔ ως προς τη φιλοσοφία του νόμου.

Το Μάιο του 2013 η πολιτική ηγεσία του Υπ. Οικονομικών διαμόρφωσε άλλη πρόταση (χωρίς προηγούμενη συζήτηση στη Διακομματική Επιτροπή) και την έθεσε υπ’ όψιν των Προέδρων (ΠΑΣΟΚ – ΝΔ) σαν νέα πρόταση – συμφωνία με την Τρόικα.

Η πρόταση του Υπ. Οικονομικών για τον ΕΝΦΑ

Η πρόταση του Υπ. Οικονομικών για τον ΕΝΦΑ διαφέρει από την αρχική πρόταση του ΠΑΣΟΚ ως προς τα εξής:

•Δεν περιλαμβάνει αφορολόγητο ποσό

•Δεν προβλέπει ειδική αντιμετώπιση των κατ’ επάγγελμα αγροτών

•Δεν φορολογεί συνολικά την Ακίνητη Περιουσία του ιδιοκτήτη, αντίθετα φορολογεί το κάθε ακίνητο αυτοτελώς χωρίς προοδευτική φορολογική κλίμακα με αποτέλεσμα οι έχοντες μεγάλης αξία ακίνητη περιουσία να καταβάλουν λιγότερο φόρο.

Ο ΕΝΦΑ προβλέπεται να εφαρμοσθεί από 1.1.2014 αντικαθιστώντας το ΕΕΤΑ (γνωστό «χαράτσι») και τον ΦΑΠ. Το αρχικό σχέδιο ΕΝΦΑ που τέθηκε υπ’ όψιν εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ προέβλεπε δημοσιονομικό στόχο βεβαίωσης 4,1 δις ευρώ και είσπραξη 2,85 δις ευρώ φορολογώντας όλους χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς πρόβλεψη ελαφρύνσεων για αδύνατες κοινωνικά ομάδες πχ. Μικροσυνταξιούχους, Ανέργους και ΑΜΕΑ.

Σε αλλεπάλληλες συσκέψεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ και στο πλαίσιο των νέων δεδομένων, προτείναμε και έγιναν αποδεκτές οι παρακάτω θέσεις μας:

• Η μείωση του στόχου βεβαίωσης από το ποσό των 4,1 δις ευρώ σε αυτό των 3,5 δις ευρώ (ο στόχος είσπραξης παρέμεινε στα 2,85 δις ευρώ) ανεβάζοντας την εισπραξιμότητα σε 81% (λόγω της ιδιαίτερης σχέσης των Ελλήνων με το «ακίνητο») μειώνοντας έτσι κατά 600 εκ. ευρώ τη φορολογική επιβάρυνση.

Το ποσό των 600 εκ. ευρώ μείωσε κατά προτεραιότητα την επιβάρυνση στα οικόπεδα εντός οικισμού, στα αγροτεμάχια και στα κτίσματα στις πτωχές και προβληματικές περιοχές στις τρεις πρώτες Ζώνες (πχ. ο συντελεστής φόρου στην Α΄ Ζώνη από 0,4€/μ2 έγινε 0,2€/μ2).

• Η ουσιαστική μείωση των Συντελεστών Χρήσης στα αγροτεμάχια όπως πχ. δασικής έκτασης – βοσκοτόπων – ελαιοκαλλιεργειών – δενδροκαλλιεργειών κλπ.

• Η κατάργηση του Συντελεστή Πρόσοψης (ΣΠ) για τα αγροτεμάχια, όσα έχουν δηλαδή πρόσοψη σε αγροτική οδό.

• Η διάκριση των κύριων με τους βοηθητικούς χώρους, ώστε να υπάρχει ελάφρυνση στους βοηθητικούς χώρους, κυρίως στα αγροτικά αλλά και στα αστικά ακίνητα.

Επιπλέον, όμως προτείνουμε τόσο κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης όσο και κατά τη συζήτηση στη Βουλή και άλλες ουσιαστικές βελτιώσεις, όπως:
Α) Τη μείωση από 1 σε 0,8 του Συντελεστή Πρόσοψης στα «τυφλά» ακίνητα (κυρίως σε διαμέρισμα σε φωταγωγό).

Β) Τη μείωση από 1 σε 0,8 του Συντελεστής Παλαιότητας για τα κτίσματα άνω των 50 ετών.

Γ) Τη διάκριση των αρδευόμενων ή μη ελαιοκαλλιεργειών και δενδροκαλλιεργειών με αντίστοιχη πρόταση για μείωση του Συντελεστή Χρήσης των μη αρδευόμενων.

Δ) Την εξέταση εκπτώσεων και αναστολής πληρωμής φόρου με κοινωνικά κριτήρια ειδικών κατηγοριών πχ. Αύξηση του εισοδηματικού ορίου των 7.000€.

Ε) Σχετικά με τη χορήγηση αναστολής καταβολής του οφειλόμενου φόρου για τα Νομικά Πρόσωπα, προτείναμε το εξής: α) τη διατήρηση του 30% μείωσης του συνολικού κύκλου εργασιών σε σχέση με το προηγούμενο με αυτό φορολογικό έτος για τις προσωπικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ κλπ) β) την αύξηση σε 50% για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (ΑΕ, ΕΠΕ κλπ) γ) τη ΜΗ χορήγηση αναστολής για τις εξωχώριες εταιρείες (off shore).

 

 

 

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)
By