Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, 2022

Περαιτέρω χαλάρωση των συναλλαγών στην Κύπρο

Το νέο διάταγμα του υπουργείου Οικονομικών επιφέρει διαφοροποιήσεις στις συναλλαγές και θα έχει ισχύ για τις επόμενες επτά ημέρες.

fosphotos.com | Yiannis Koourtoglou
fosphotos.com | Yiannis Koourtoglou

Το όγδοο διάταγμα επιβολής περιοριστικών μέτρων στις συναλλαγές εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών το βράδυ της Κυριακής. Το Διάταγμα επιφέρει διαφοροποιήσεις στις συναλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο και θα έχει ισχύ για χρονικό διάστημα επτά ημερών.

Συγκεκριμένα, το διάταγμα προνοεί, όπως και το προηγούμενο, μέγιστο ποσό ανάληψης μετρητών τα 300 ευρώ ημερησίως ανά πρόσωπο σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα ή το ισόποσο σε ξένο συνάλλαγμα. Η εξαργύρωση επιταγών εξακολουθεί να απαγορεύεται. Όμως, η μεταφορά χρημάτων μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα εντός της Δημοκρατίας αυξάνεται στις 3000 ευρώ μηνιαίως. Για νομικά πρόσωπα το ποσό ανεβαίνει μέχρι 50.000 ευρώ μηνιαίως.

Επιτρέπεται, επίσης, η χωρίς μετρητά πληρωμή μέχρι 300.000 ευρώ ανά συναλλαγή σε λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας.

Η χωρίς μετρητά πληρωμή διενεργείται για διεκπεραίωση συναλλαγής. Η μεταφορά χρημάτων από ένα πιστωτικό ίδρυμα σε άλλο σε λογαριασμό του ιδίου προσώπου δεν επιτρέπεται. Η μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα εντός της Δημοκρατίας για ποσό μεγαλύτερο από 50.001 μέχρι 300.000 για συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη επιτρέπεται με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων χωρίς να υπόκειται στην έγκριση της επιτροπής.

Απαγορεύεται κάθε χωρίς μετρητά πληρωμή ή και μεταφορά χρημάτων εκτός της Δημοκρατίας εκτός από συναλλαγή που εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων. Για πληρωμές μέχρι 20.000 ημερησίως ανά λογαριασμό δεν υπόκεινται στην έγκριση της επιτροπής, ενώ πληρωμές από 20.001 μέχρι 300.000 υπόκεινται στην έγκρισή της.

Τα έξοδα συντήρησης, καθώς και τα δίδακτρα για το εξωτερικό ανέρχονται μέχρι 5.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Επιτρέπονται πληρωμές εκτός Δημοκρατίας μέσω χρεωστικής ή και πιστωτικής ή και προπληρωμένης κάρτας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ, ενώ οι μεταφορές χρημάτων επιτρέπονται μέχρι 2000 ευρώ μηνιαίως  ανεξαρτήτως σκοπού.

Στην περίπτωση τερματισμού κατάθεσης προθεσμίας πριν τη λήξη της, επιτρέπεται η μεταφορά ποσού μέχρι €5.000 μηνιαίως από το κεφάλαιο της κατάθεσης σε λογαριασμό όψεως/τρεχούμενο, εντός του ίδιου πιστωτικού ιδρύματος, για πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον το πιστωτικό ίδρυμα ικανοποιηθεί ότι η μεταφορά γίνεται, για ανθρωπιστικούς λόγους. Το υπόλοιπο της κατάθεσης προθεσμίας παραμένει για την υπόλοιπη περίοδο προθεσμίας με τους ίδιους όρους.

Συνεχίζει η απαγόρευση για μεταφορά πέραν των 2.000 σε χαρτονομίσματα ευρώ ή σε ξένο συνάλλαγμα ανά ταξίδι στο εξωτερικό, όπως και οι περιορισμοί σε ό,τι αφορά στα κατεχόμενα.

Των περιοριστικών μέτρων εξαιρούνται τα χρήματα που μεταφέρονται από το εξωτερικό, οι πληρωμές και οι εισπράξεις της Δημοκρατίας, της Κεντρικής Τράπεζας, οι ξένες διπλωματικές αποστολές και οι αποστολές των Ηνωμένων Εθνών στη Δημοκρατία βάσει των εξαιρέσεων που καθορίζονται από τη Σύμβαση της Βιέννης για τις διπλωματικές σχέσεις και τις συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας και των ΗΕ και άλλες διεθνείς συμφωνίες που υπερτερούν της εθνικής νομοθεσίας.

Πηγή: offsite.com.cy

(Visited 1 times, 1 visits today)
By