Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2022

Περισσότερες οι προσλήψεις από τις απολύσεις τον Ιούλιο του 2014

«Βρούτσης: Το κλίμα στην αγορά εργασίας σταδιακά αλλάζει»

anergia-2

Ενθαρρυντικά μηνύματα για την απασχόληση έρχονται από το υπουργείο Εργασίας καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» οι προσλήψεις για τον Ιούλιο του 2014, ήταν κατά 13.275 περισσότερες από τις απολύσεις. Συγκεκριμένα οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 157.255, ενώ οι αποχωρήσεις σε 143.980.

Από τις 143.980 συνολικά αποχωρήσεις, οι 58.952 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 85.028 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούλιος 2014 και Ιούλιος 2013, προκύπτει υψηλότερη θετική επίδοση για τον Ιούλιο 2014 (θετικό ισοζύγιο 13.275 νέων θέσεων) έναντι θετικού ισοζυγίου (1.077) κατά τον Ιούλιο του 2013.

Εξέλιξη που, κυρίως, αποδίδεται στις (κατά 66.534) περισσότερες προσλήψεις που καταγράφηκαν τον Ιούλιο του 2014 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2013.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Ιουλίου 2014 είναι από τις υψηλότερες καταγεγραμμένες επιδόσεις ισοζυγίου μηνός Ιουλίου από το 2001 μέχρι σήμερα.

Το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του επταμήνου του 2014 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 189.572 νέες θέσεις εργασίας και είναι σημαντικά υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του επταμήνου του 2013, που ήταν επίσης, θετικό κατά 91.611 (νέες θέσεις εργασίας), αλλά αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση επταμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Βέβαια, μια πιο ποιοτική ανάλυση, δείχνει πως μία στις δύο προσλήψεις αφορά σε ευέλικτη θέση εργασίας. Τον Ιούλιο, το 51,7% των προσλήψεων αφορά σε ευέλικτες μορφές (μερική και εκ περιτροπής).

Αλλά και σε επίπεδο επταμήνου, η πλήρης απασχόληση είναι στο 53,16%, το 34,33% αφορά σε μερική απασχόληση και το 12,51% εκ περιτροπής.

Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Ιούλιο 2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε τα εξής:

«Είναι ενθαρρυντικό ότι και αυτό το μήνα συνεχίζεται η θετική εικόνα της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, ακολουθώντας τη γενική τάση εξομάλυνσης της αγοράς εργασίας.

Οι θετικές εξελίξεις στη μισθωτή απασχόληση αντανακλώνται σε κάποιο βαθμό και στην πορεία του ποσοστού ανεργίας όπως αυτό εξελίσσεται.

Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πλέον ότι το κλίμα στην αγορά εργασίας σταδιακά αλλάζει. Η μισθωτή απασχόληση αυξάνεται, ενώ και το ποσοστό ανεργίας, παρότι βρίσκεται ακόμη σε πολύ υψηλά επίπεδα, έχει εισέλθει σε φάση αποκλιμάκωσης.

Η αποκλιμάκωση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, καθώς ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων από τις αρχές του έτους είναι μειωμένος κατά 9,32%.

Σε κάθε περίπτωση, οι προοπτικές της απασχόλησης είναι θετικές. Η ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κίνηση φέτος δημιουργεί συνθήκες τόνωσης της συνολικής απασχόλησης, ενώ αρχίζει η εμπροσθοβαρής υλοποίηση προγραμμάτων στήριξης της απασχόλησης με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το νέο ΕΣΠΑ. Κυριότερα, όμως, εμπεδώνεται σταδιακά – και λόγω της συνεπούς εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων – ένα κλίμα θετικών προσδοκιών και εμπιστοσύνης που τροφοδοτεί το νέο κύκλο ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας.

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το «κλειδί» για τη δομική αποκλιμάκωση της ανεργίας και την παγίωση ενός υψηλού ρυθμού δημιουργίας νέων και σταθερών θέσεων εργασίας».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By