Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

Προσφορά ομολογιών 200 εκατ. ευρώ από την Intralot

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση που έστειλε η εταιρία στο Χρηματιστήριο Αθηνών

intralotA

Η  Intralot Capital Luxembourg S.A., θυγατρική της Intralot, προχωρά στην  έκδοση και προσφορά  ομολογιών α΄ τάξης (Senior Notes), ύψους 200 εκατ. ευρώ, λήξεως το 2021.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «οι ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot Α.Ε. (Μητρική Εγγυήτρια), την Intralot Global Securities B.V. (άμεση μητρική εταιρεία του Εκδότη) και από τις εξής θυγατρικές της Intralot: Intralot Inc., Intralot Gaming Services Pty Ltd., Intralot de Perú S.A.C., Intralot Italia S.p.A., Gaming Solutions International S.A.C., Intralot Maroc SA, Intralot Germany GmbH, Intralot Nederland B.V.,  Pollot sp. z o.o., Veneta Servizi s.r.l., Intralot Business Development Limited, OLTP Processamento de Transações Online Ltda., Beta Rial. sp. z o.o., Intralot Cyprus Global Assets Ltd, Intralot St. Lucia Limited, White Eagle Investments Limited, Intralot Jamaica Limited, Intralot Finance UK PLC, Bilot EOOD, Intralot Holdings International Limited, Intralot Interactive USA, LLC, Betting Company Cyprus Limited, Intralot Iberia Holdings S.A., Jackpot S.p.A., Intralot do Brasil Comércio de Equipamentos e Programas de Computador Ltda., Intralot Interactive S.A., Ιntralot International Limited, Intralot Operations Limited, Betting Organization, Operation, and Promotion Company S.A. (Betting Company S.A.), Intralot Gaming Machines S.p.A., Intralot Global Holdings B.V, και Intralot Finance Luxembourg SA.

Οι ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 (στ) του ν. 3401/2005, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4099/2012 (που ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2010/73/ΕΚ, η οποία τροποποίησε την Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και ισχύει.

Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου

(Visited 1 times, 1 visits today)
By