Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

Οι προτάσεις της Ε.Ε. για τα δικαιώματα των πολιτών

Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει 12 δράσεις σε 6 τομείς για ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών.

fosphotos.com | EUROPEAN UNION
fosphotos.com | EUROPEAN UNION

Η Ευρωπαική Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης της Ε.Ε. για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια το 2013, πρότεινε 12 δράσεις σε 6 τομείς για την προαγωγή των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν εμπόδια στην καθημερινή τους ζωή, όταν ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας.

Στις βασικές προτάσεις περιλαμβάνονται η διευκόλυνση της εργασίας και της πρακτικής άσκησης σε άλλη χώρα της Ε.Ε., η μείωση της υπερβολικής γραφειοκρατίας για τους πολίτες της Ε.Ε. που ζουν και ταξιδεύουν στην Ε.Ε. και η εξάλειψη των φραγμών στις διασυνοριακές αγορές.

Ειδικότερα, η έκθεση της Ε.Ε. για την ιθαγένεια του 2013 ανακοινώνει τις εξής δράσεις που θα αναλάβει η Κομισιόν στη διάρκεια του τρέχοντος έτους:

1. Άρση των εμποδίων για τους εργαζόμενους, τους σπουδαστές και τους ασκούμενους στην Ε.Ε.

– Τα πρόσωπα που αναζητούν εργασία σε άλλο κράτος μέλος να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τη χώρα καταγωγής τους, πέραν των ισχυόντων υποχρεωτικών τριών μηνών με στόχο την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων, και

-ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, το οποίο θα προσδιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, διασφαλίζοντας ότι οι περίοδοι πρακτικής άσκησης δεν χρησιμοποιούνται ως μια μορφή «μη αμειβόμενης απασχόλησης».

2. Περιορισμός της γραφειοκρατίας στα κράτη μέλη

– Αποδοχή του δελτίου ταυτότητας και των εγγράφων άδειας διαμονής για τους πολίτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν ή να αποδείξουν την ταυτότητά τους σε άλλη χώρα της ΕΕ,

– ευκολότερη αναγνώριση των πιστοποιητικών τεχνικού ελέγχου για τα αυτοκίνητα, σε διασυνοριακό επίπεδο.

3. Προστασία των περισσότερο ευάλωτων στην ΕΕ

– εισαγωγή μιας ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας αναγνωριζόμενης αμοιβαία σε όλη την ΕΕ, η οποία θα διασφαλίζει ότι οι 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τα οφέλη που απορρέουν από τις εθνικές κάρτες (π.χ. πρόσβαση στις μεταφορές, τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αναψυχή) κατά την άσκηση του δικαιώματός τους ελεύθερης κυκλοφορίας, και

– ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, ιδίως δε των παιδιών και των ευάλωτων πολιτών, όταν είναι ύποπτοι ή κατηγορούνται για τέλεση εγκλήματος.

4. Εξάλειψη των φραγμών όσον αφορά τις αγορές στην ΕΕ

– βελτίωση των κανόνων επίλυσης διασυνοριακών διαφορών για μικρά ποσά κατά την αγορά προϊόντων διαδικτυακά ή σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να παίρνουν τα χρήματά τους πίσω ταχέως,

– ένα ηλεκτρονικό εργαλείο το οποίο καθιστά πιο διαφανή την αγορά ψηφιακών προϊόντων και το οποίο επιτρέπει στους πολίτες να συγκρίνουν προσφορές σε διασυνοριακή κλίμακα.

5. Προώθηση της διαθεσιμότητας στοχοθετημένων και προσβάσιμων δεδομένων σχετικά με την Ε.Ε.

-προώθηση εργαλείων κατάρτισης μέσω διαδικτύου διαθέσιμα στην τοπική αυτοδιοίκηση και παρέχοντας φιλική προς τους πολίτες πληροφόρηση σχετικά με το πού να απευθυνθούν για την επίλυση των προβλημάτων τους.

6. Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική διαδικασία

– να δοθεί στους πολίτες της Ε.Ε. η δυνατότητα να διατηρήσουν το δικαίωμα ψήφου τους στις εθνικές εκλογές στη χώρα καταγωγής τους. Η πρακτική ορισμένων κρατών μελών να στερούν τους πολίτες τους από το δικαίωμα ψήφου, από τη στιγμή που μετακινούνται σε άλλη χώρα της Ε.Ε., ισοδυναμεί ουσιαστικά με την επιβολή κυρώσεων σε βάρος πολιτών επειδή άσκησαν το δικαίωμα ελεύθερης μετακίνησης.

Σύμφωνα με την αρμόδια Αντιπρόεδρο της Κομισιόν για θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας Βιβιάν Ρέντινγκ, η ιθαγένεια της Ένωσης αποτελεί το πετράδι του στέμματος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και είναι για την πολιτική ένωση ότι και το ευρώ για την οικονομική και νομισματική ένωση. Πρόσθεσε ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν ακόμη εμπόδια κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην καθημερινή ζωή και η Κομισιόν λαμβάνει πάνω από 1 εκατομμύριο ερωτήματα κάθε χρόνο από πολίτες σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά τους. «Γι’ αυτό το λόγο αναλαμβάνουμε δράση για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών σε καθημερινές καταστάσεις, όπως στην εύρεση εργασίας, τις διαδικτυακές αγορές και τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο»

Δείτε αναλυτικά την έκθεση της Ε.Ε. για την ιθαγένεια του 2013 εδώ.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By