Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου, 2022

Προχωρά στην ΑΜΚ η Εθνική Τράπεζα

Το διοικητικό συμβούλιο έδωσε το «Ο.Κ» για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

ethniki-trapeza-logotupo-upokatastima-arxeiou

Το απόγευμα της Μεγάλης Τετάρτης ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ. Στις 10 Μαΐου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την έκδοση των νέων μετοχών.

Με τα χρήματα που θα αντλήσει η τράπεζα θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες που προέκυψαν από τα στρες τεστ και θα έχει την άνεση χρόνου να εφαρμόσει το σχέδιο περαιτέρω κεφαλαιακής της ενίσχυσης με πώληση περιουσιακών στοιχείων της.

Η μεγαλύτερη εγχώρια τράπεζα, που πρέπει να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες 2,18 δισ. ευρώ βάσει των stress tests της ΤτΕ, έχει ήδη προσλάβει την Goldman Sachs και την Morgan Stanley ως διεθνείς συντονιστές της αύξησης.

Κύκλοι της Εθνικής Τράπεζας εμφανίζονται αισιόδοξοι για την επιτυχή ολοκλήρωση του εγχειρήματος. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι το ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας είναι ισχυρό, προεξοφλώντας την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης.

Η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος συνεδρίασε σήμερα και αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, για την άντληση συνολικών κεφαλαίων ποσού έως €2,5 δισ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ» ή η «Τράπεζα») αποφάσισε να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2014 προκειμένου να εγκρίνει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας μέσω έκδοσης νέων κοινών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια συνολικού ποσού έως €2,5δισ. (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»).

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) δήλωσε την στήριξή του στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ψηφίζοντας υπέρ της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα σήμερα.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος προς θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια. Η προτεινόμενη προσφορά αναμένεται να επιτρέψει την ταχύτερη ολοκλήρωση της συναλλαγής και έχει σκοπό να παράσχει τη δυνατότητα προσέλκυσης, πέραν των παλαιών μετόχων και κατόχων παραστατικών τίτλων δικαιωμάτων κτήσης μετοχών της Τράπεζας («warrants»), και νέων υψηλής ποιότητας επενδυτών που επιδιώκουν συμμετοχή στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Η Goldman Sachs International («GSI») και η Morgan Stanley & Co International plc («MS») θα είναι οι Διεθνείς Συντονιστές και Διεθνείς Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σκοπός της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Στις 6 Μαρτίου 2014, η Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε τα αποτελέσματα της άσκησης εκτίμησης κεφαλαιακών αναγκών που διενήργησε για καθεμία από τις ελληνικές τράπεζες. Οι κεφαλαιακές ανάγκες της ΕΤΕ εκτιμήθηκαν στο ύψος των €2.183 εκ. σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο.

Σε απάντηση της εκτίμησης αυτής, η ΕΤΕ προσδιόρισε δυνητικές ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου τις οποίες σκοπεύει να υλοποιήσει. Λόγω των χρονικών περιορισμών και άλλων παραγόντων, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει κρίνει ότι οι ενέργειες για την άντληση κεφαλαίων (πέραν της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου) ύψους €1.040 εκ. μπορούν να περιληφθούν στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας.

Η ΕΤΕ επιδιώκει την έγκριση για άντληση έως €2,5 δισ. νέων κεφαλαίων προκειμένου:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους €2.183 εκ. που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος
ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση υπό συνθήκες πλήρους εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ «fully loaded Basel III», ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους €1.350εκ. όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Με την ολοκλήρωση των ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων και της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η ΕΤΕ θα διαθέτει δείκτη βασικών κεφαλαίων (ΕΒΑ Core Tier 1) ύψους 18,2% (pro forma) και δείκτη Κύριων Βασικών Ίδιων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ) ύψους 11,7% (pro forma) με στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2013.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου παρέχει τα ακόλουθα πρόσθετα στρατηγικά οφέλη για την Τράπεζα:

• Αύξηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην μετοχική βάση της Τράπεζας δεδομένου ότι η συναλλαγή θα ενισχύσει την διασπορά των μετοχών, αποτελώντας έτσι ένα σημαντικό βήμα προς τη διεύρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα
• Βελτίωση της χρηματοδοτικής ικανότητας, διευκολύνοντας τη μελλοντική πρόσβαση της ΕΤΕ στις αγορές με βελτιωμένους όρους.
• Ενίσχυση της θέσης της ΕΤΕ στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Δήλωση του κ. Γ. Ζανιά, Προέδρου της ΕΤΕ:

«Οι προσπάθειες της χώρας να δώσει νέα δυναμική στην οικονομία αρχίζουν και αποδίδουν καρπούς, καθώς η πρωτοφανής δημοσιονομική προσαρμογή σε συνδυασμό με την σημαντική ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας δημιουργούν τις βάσεις για ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πορεία προς την ανάκαμψη αναγνωρίζεται από τις διεθνείς αγορές, καθώς εκδηλώνεται ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εκδόσεις χρέους ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Τράπεζα θεωρεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επιστρέψει στις αγορές κεφαλαίου με στόχο την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.»

Δήλωση του κ. Α. Τουρκολιά, Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΕ:

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν περάσει από μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της αναδιάρθρωσης του χρέους του Δημοσίου (PSI) και τις επιπτώσεις που η ύφεση είχε για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στη διάρκεια της περιόδου αυτής, η Εθνική Τράπεζα αποκόμισε οφέλη από το διαφοροποιημένο επιχειρηματικό της μοντέλο, με αποτέλεσμα να σημειώνει κέρδη από το 4ο τρίμηνο του 2012, και σήμερα να είναι σε θέση να επωφεληθεί από την βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος. Η προτεινόμενη έκδοση μετοχικού κεφαλαίου θα ενισχύσει σημαντικά τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, οι οποίοι, σε συνδυασμό με την ισχυρή της ρευστότητα, θα επιτρέψουν στην ΕΤΕ να συνεχίσει να λειτουργεί ως χρηματοπιστωτικός στυλοβάτης για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.»

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα συγκληθεί στις 10 Μαΐου 2014. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου 2014. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό σε θεσμικούς και άλλους επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By