Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, 2020

Πωλήθηκε η θυγατρική της ΑΤΕ στη Ρουμανία

Η τράπεζα Πειραιώς έδωσε το 93,27% των μετοχών.

© FOSPHOTOS  Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

Ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς την πώληση της ATE Bank Romania .

Συμφωνία με τον Ντορινέλ Ουμπραρέσκου (Dorinel Umbrarescu), επικεφαλής επιχειρηματικού ομίλου με κύρια δραστηριότητα στον κλάδο των κατασκευών στη Ρουμανία, υπέγραψε σήμερα η τράπεζα Πειραιώς για την πώληση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania SA, έναντι ποσού 10,3 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η μεταβίβαση θα υλοποιηθεί αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί η απόσχιση της πλειονότητας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ATE Bank Romaniaκαι η εισφορά αυτών στην Piraeus Bank Romania SA.

H συμφωνία υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By