Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Πως θα γίνει η καταβολή δωρόσημου του Πάσχα

Σύμφωνα με επείγον έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ.

OikodomiΣύμφωνα με επείγον έγγραφο του διοικητή του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου, με δύο διαφορετικούς τρόπους θα γίνει η καταβολή του δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Στους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων», το Δωρόσημο θα καταβληθεί μέσω των τραπεζών, με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού, ενώ για τους οικοδόμους των οποίων η πίστωση των λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες, η καταβολή θα γίνει μέσω των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος, που λειτουργούν με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα.

Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 24/04/2013 μέχρι 21/05/2013 κατά τις ημερομηνίες 24, 25, 26, 29, 30/04/2013 και 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21/05/2013 εντός του πρωινού ωραρίου λειτουργίας των υποκαταστημάτων.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By