Δευτέρα, 15 Αυγούστου, 2022

Σε κάθετη πτώση η οικοδομική δραστηριότητα

«Βουτιά» σε ποσοστό 48% σημείωσε το Φεβρουάριο.

oikodomi«Βουτιά» σε ποσοστό 48% σημείωσε το Φεβρουάριο η οικοδομική δραστηριότητα, καθώς η αγορά ακινήτων παραμένει σε τροχιά βαθιά ύφεσης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, μετρούμενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.240 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 191,5 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 761,3 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 45,3% στον αριθμό των αδειών, κατά 48% στην επιφάνεια και κατά 47% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Το μέγεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, ανήλθε σε 1.230 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 189,0 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 748,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 45,4% στον αριθμό των αδειών, κατά 46,2% στην επιφάνεια και κατά 44,8% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο μήνα του 2012.

Αντίστοιχα, το μέγεθος της ∆ηµόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Φεβρουάριο 2013, ανήλθε σε 10 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 2,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 12,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Το ποσοστό συµμετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, το Φεβρουαρίου 2013, ήταν 1,6%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2012 έως τον
Φεβρουάριο 2013, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας μετρούμενο µε βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 20.791 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.917,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 15.311,9 χιλιάδες m3 όγκου.

Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 42,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 36,1% στην επιφάνεια και κατά 34,7% στον όγκο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Μαρτίου 2012-Φεβρουαρίου 2013, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας,  μείωση κατά 43% στον αριθμό των αδειών, κατά 36,7% στην επιφάνεια και κατά 35,3% στον όγκο, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2011-Φεβρουαρίου 2012.

Το ποσοστό συμμετοχής της ∆ηµόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 4,1%.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει μείωση κατά 40,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 41,4% στην επιφάνεια και κατά 39,5% στον όγκο, σε σχέση µε τον αντίστοιχο δίμηνο του 2012.

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει μείωση κατά 40,6% στον αριθμό των οικοδοµικών αδειών, κατά 38,5% στην επιφάνεια και κατά 36,2% στον όγκο, σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By