Δευτέρα, 4 Ιουλίου, 2022

Σταθερή η αξιολόγηση του Fitch για τις ελληνικές τράπεζες

Τι αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης για τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας μας

trapezes1202

 

Ο Fitch διατήρησε σταθερή την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα των τεσσάρων μεγάλων ελληνικών τραπεζών (Eurobank, Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς και Εθνική Τράπεζα) στη βαθμίδα το “B-“ την Τρίτη, διατηρώντας σταθερό το outlook τους.  

Η αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τον Fitch, βρίσκεται στο “Β” και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας τους στο “b-“.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά από έξι χρόνια ύφεσης η ποιότητα των παγίων των τραπεζών είναι αδύναμη. Στα τέλη του 2013 ο Fitch υπολογίζει ότι το ποσοστό των προβληματικών δανείων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται όλα τα απομειωμένα δάνεια και τα μη εξυπηρετούμενα για περισσότερες από 90 ημέρες, άγγιξε το 45,6% για την Alpha bank, το 41,3% για την Πειραιώς, το 31,7% για την Eurobank και το 29,7% για την Εθνική. Ενώ τα αποθέματα έναντι των προβληματικών δανείων ήταν κάτω του 50%, ποσοστό που ο Fitch χαρακτηρίζει χαμηλό, σε ένα δυσμενές σενάριο. 

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης, τα καλύτερα ποσοστά που εμφανίζει η Εθνική Τράπεζα, οφείλονται εν μέρει στο μερίδιο πλειοψηφίας που διαθέτει στην Finansbank, η οποία διαθέτει καλύτερη ποιότητα παγίων. Παρότι όμως η διαφοροποίηση στην ΕΤΕ συμβάλει θετικά στην αξιολόγησή της, αντισταθμίζεται από τους πιθανούς περιορισμούς σε κεφάλαια και ρευστότητα. Η Eurobank, επωφελείται από ένα σχετικά πιο ανθεκτικό χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων, ενώ η Πειραιώς, διαθέτει μέρος επισφαλών δανείων, τα οποία δεν εντάσσονται στα «κόκκινα» (NPL), τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετους κινδύνους. 

H Fitch αναμένει ότι ο περιορισμός της ποιότητας των παγίων θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο έτος, αλλά με βραδύτερο ρυθμό, ενώ σημειώνει ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητάς των ελληνικών τραπεζών υποστηρίζεται από το βελτιωμένο προφίλ τους σε όρους ρευστότητας και χρηματοδότησης, που οφείλεται κυρίως στην ανακεφαλαιοποίησή τους. Ο οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας θα επεκταθεί κατά 0,4% φέτος.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By