Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου, 2022

Στα 6,4 δισ. ευρώ οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών

Στα 6,382 δισ. ευρώ ανέρχονται οι πρόσθετες κεφαλαιακές ανάγκες των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων που διενέργησε η Τράπεζα της Ελλάδος στηριζόμενη στην Έκθεση της BlackRock.

trapezes

Οι κεφαλαιακές ανάγκες κάθε τράπεζας προσδιορίστηκαν σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο, το οποίο προβλέπει ύφεση 4,2% το 2013, και ανάπτυξη 0,6%, 2,9% και 3,7% για κάθε έτος μέχρι το 2016. Το ζήτημα των τραπεζών έχει αναδειχθεί σε μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές με την ελληνική κυβέρνηση να παραπάμπει το θέμα στο Eurogroup της Δευτέρας.

Οι κεφαλαιακές ανάγκες ανά τράπεζα διαμορφώνονται ως εξής:

Eurobank: 2,945 δισ. ευρώ
Εθνική: 2,183 δισ. ευρώ
Τρ. Πειραιώς: 425 εκατ. ευρώ
Alpha Bank: 262 εκατ. ευρώ
Attica Bank: 397 εκατ. ευρώ
Πανελλήνια Τράπεζα: 169 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα «οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν για το σύνολο των ελληνικών εμπορικών τραπεζών εκτιμήθηκαν σύμφωνα με το Βασικό σενάριο σε 6,4 δισεκ. ευρώ». Αναλυτικά οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εθνικής Τράπεζας υπολογίζονται σε 2,183 δισ. ευρώ, της Εurobank σε 2,945 δισ. ευρώ της Alpha Bank σε 262 εκατ. ευρώ. της Πειραιώς σε 425 εκατ. ευρώ, της Τράπεζας Αττικής σε 397 εκατ. ευρώ και της Πανελλήνιας σε 169 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδος «θεωρεί ότι, μέσα σε φυσιολογικά επίπεδα οικονομικής αβεβαιότητας, οι εκτιμηθείσες κεφαλαιακές ανάγκες για τον χρονικό ορίζοντα της άσκησης (Ιούνιος 2013-Δεκέμβριος 2016) καλύπτονται από αποθέματα ασφαλείας που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην άσκηση και ενέργειες περιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών (π.χ. τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας, την πώληση στοιχείων ενεργητικού, κ.λπ.), καθώς και από τα κονδύλια του ΤΧΣ που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί.»

Επιπλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος «ζήτησε από τις τράπεζες να υποβάλουν, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2014, σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης με βάση τα αποτελέσματα του βασικού σεναρίου και με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης το συντομότερο εύλογο χρονικό διάστημα».

© FOSPHOTOS Alexandros Katsis
© FOSPHOTOS Alexandros Katsis

«Υιοθέτησε αυστηρή προσέγγιση»

Στο εισαγωγικό σημείωμα η ΤτΕ ξεκαθαρίζει ότι «υιοθέτησε μια αυστηρή προσέγγιση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ευρήματα θα είναι επαρκώς συντηρητικά, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα όπως προέκυψαν από την ανεξάρτητη διαγνωστική μελέτη της BlackRock Solutions στα χαρτοφυλάκια δανείων των τραπεζών. Σημειώνεται ότι η νέα μελέτη της BlackRock ήταν πιο διευρυμένη, σε όρους μεθοδολογίας, δειγμάτων και ανάλυσης σε σύγκριση με την αντίστοιχη άσκηση του 2011».

Η σχετική έκθεση, που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος, περιγράφει αναλυτικά την επίδραση που προβλέπεται ότι θα ασκήσουν στις εκτιμώμενες κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών για την περίοδο 2013-2016:

  • οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου του συνόλου των τραπεζικών δανείων που έχουν χορηγηθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και
  • η εκτιμώμενη λειτουργική κερδοφορία των τραπεζών, βάσει μιας συντηρητικής θεώρησης των σχεδίων αναδιάρθρωσης που υπέβαλαν οι τράπεζες στην Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2013.

Στην εκτέλεση της άσκησης, την Τράπεζα της Ελλάδος συνέδραμαν κορυφαίες συμβουλευτικές και ελεγκτικές εταιρίες και συγκεκριμένα η BlackRock Solutions, η Rothschild και η ΕΥ».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By