Τρίτη, 3 Αυγούστου, 2021

Στενή συνεργασία 35 χωρών για την πυρηνική τους ασφάλεια

Περισσότεροι από 50 ηγέτες χωρών από ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν στην 3η σύνοδο στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα καταφέρουν να αποκτήσουν πυρηνικά υλικά

hague-nuclearsecurity
Τριάντα πέντε χώρες δεσμεύτηκαν σήμερα στη Χάγη να ενισχύσουν την πυρηνική ασφάλειά τους, κυρίως εφαρμόζοντας πιο αυστηρούς κανονισμούς, ώστε να εμποδίσουν τρομοκράτες να αποκτήσουν υλικό που θα τους επέτρεπε να κατασκευάσουν ατομικές βόμβες.

Περισσότεροι από 50 ηγέτες χωρών από ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν στην 3η σύνοδο στόχος της οποίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις δεν θα καταφέρουν να αποκτήσουν πυρηνικά υλικά.

Προκειμένου να μην εμποδιστούν όσες χώρες το επιθυμούν να προχωρήσουν στη λήψη μέτρων πέρα από τους όρους που θέτουν οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα, οι ΗΠΑ, η Ολλανδία και η Νότια Κορέα πρότειναν στους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν σε μια σειρά κανονισμών που θα βασίζονται σε εκείνους της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).

Μεταξύ των 35 χωρών που υπέγραψαν την πρόταση αυτή είναι η Γαλλία, η Τουρκία, η Ουκρανία, η Ιαπωνία και το Ισραήλ. Δεν περιλαμβάνονται ωστόσο η Ρωσία και η Κίνα.

Η συμφωνία των 35 στοχεύει στην οικοδόμηση ενός παγκόσμιου «δικτύου» που θα εγγυάται την ασφάλεια των πυρηνικών προωθώντας μεγαλύτερη διαφάνεια, την ανταλλαγή πληροφοριών και την εγκαθίδρυση «ορθών πρακτικών» που θα τηρούνται από όλους.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By