Παρασκευή, 12 Αυγούστου, 2022

Στην Hellenic Seaways η «άγονη» γραμμή

Ο υπουργός Ναυτιλίας αποφάσισε την ανάθεση για την εξυπηρέτηση της γραμμής «Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου και επιστροφή»

varvitsiotis

Στην Hellenic Seaways ανατέθηκε η δημόσια υπηρεσία για την εξυπηρέτηση της γραμμής «Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου και επιστροφή» με το «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ» βάσει απόφασης που υπέγραψε ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η σημερινή απόφαση αποκαθιστά την ομαλή λειτουργία του ακτοπλοϊκού δικτύου στο Βόρειο Αιγαίο, όπου είχαν εντοπιστεί προβλήματα, με πλημμελείς εκτελέσεις δρομολογίων το προηγούμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, και μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, την πρόσκληση ενδιαφερόμενων πλοιοκτητών και την προσφορά της εταιρείας Hellenic Seaways, ο υπουργός Ναυτιλίας αποφάσισε την ανάθεση στην συγκεκριμένη εταιρεία για την εξυπηρέτηση της γραμμής «Καβάλα-Λήμνος-Μυτιλήνη-Χίος-Βαθύ Σάμου και επιστροφή».

Στη σύμβαση με την εταιρεία, προβλέπεται η εκτέλεση δύο δρομολογίων την εβδομάδα, έναντι μισθώματος 93.825 ευρώ ανά πλήρες δρομολόγιο με το Ε/Γ-Ο/Γ «ΝΗΣΟΣ ΜΥΚΟΝΟΣ», που είναι πλοίο κατηγορίας Α΄.

Η ισχύς της σύμβασης εκτείνεται από 24/9/2014 μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων, με τακτική δρομολόγηση ή μέχρι την σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης ή μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού. Εξηγείται, ότι το χρονικό διάστημα, σε κάθε περίπτωση, δε μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης.

Στη σύμβαση, μεταξύ άλλων, προβλέπεται, ότι η εταιρεία θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις στα θέματα ασφαλείας, υγιεινής, ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος, αλλά και, ότι η σύνθεση και οι όροι εργασίας πληρώματος θα είναι σύμφωνοι με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης η ανάδοχος, εκτός των άλλων, κατέθεσε εγγυητική επιστολή.

Τονίζεται, ότι το πλοίο «Νήσος Μύκονος», θα αντικαθίσταται σε έκτακτες περιπτώσεις, μετά από έγκριση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, μόνον από άλλο πλοίο της εταιρείας, ανάλογης κατηγορίας και προδιαγραφών.

Ακόμη, προβλέπεται η δυνατότητα για τροποποιήσεις, εφόσον έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι για την κάλυψη των συγκοινωνιακών αναγκών των Ψαρών η εταιρεία Hellenic Seaways δεσμεύτηκε για την εκτέλεση μιας προσέγγισης την εβδομάδα, χωρίς επιδότηση, στο πλαίσιο του δρομολογίου Πειραιάς-Χίος-Μυτιλήνη με το πλοίο ΑΡΙΑΔΝΗ, μέχρι τις 16/10. Το δρομολόγιο αυτό αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προκήρυξης για τις γραμμές αυτές, όταν και θα αποκατασταθούν για όλο το έτος οι συγκοινωνιακές ανάγκες των νησιών στην ευρύτερη περιοχή.

Με αφορμή την υπογραφή της σχετικής απόφασης ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, δήλωσε τα παρακάτω:

«Έχω τονίσει σε κάθε ευκαιρία ότι αποτελεί εθνικό και προσωπικό καθήκον να κάνω ό, τι είναι δυνατόν για τη βελτίωση του ακτοπλοϊκού μας δικτύου. Η διασύνδεση μεταξύ των νησιών του Βορείου Αιγαίου που είχε διαταραχθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, πλέον, αποκαθίσταται άμεσα και με ένα στόχο: τη συνέπεια και την ταχύτητα στην εξυπηρέτησή τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί ξανά η αναπτυξιακή προοπτική των νησιών αυτών».

(Visited 1 times, 1 visits today)
By