Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2020

Στις 12 Ιουνίου πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Μαΐου

 

aristoteleio

Στις 12 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι πρυτανικές εκλογές στο ΑΠΘ όπως αποφάσισε κατά τη σημερινή του συνεδρίαση το Συμβούλιο Διοίκησης τους ιδρύματος. Όπως έγινε γνωστό σε περίπτωση σε περίπτωση που δεν βγει αποτέλεσμα η διαδικασία θα επαναληφθεί στις 13 Ιουνίου.

Η προθεσμία για την υποβολή των υποψηφιοτήτων λήγει στις 2 Μαΐου και την επιλογή των τριών υποψηφίων που θα διεκδικήσουν το αξίωμα θα την κάνει το συμβούλιο διοίκησης.

Την διεξαγωγή των εκλογών θα εποπτεύσει τριμελής επιτροπή καθηγητών του ΑΠΘ. Η εκλογική διαδικασία θα γίνει, όπως προβλέπει ο νόμος, με ηλεκτρονική ψηφοφορία, ενώ δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Επίσης το Συμβούλιο προχώρησε σήμερα σε προκήρυξη της θέσης του πρύτανη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, απευθύνοντας διεθνή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση αφορά κάθε ενδιαφερόμενο που διαθέτει τα νόμιμα προσόντα, όπως προβλέπονται από το νόμο 4009/2011 και τις τροποποιήσεις του. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων λήγει την 2α Μαΐου 2014 και ώρα 14.00 και μπορεί να γίνει προσωπικά και με εξουσιοδότηση στη γραμματεία του Συμβουλίου του ΑΠΘ, με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]

(Visited 1 times, 1 visits today)
By