Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Στους 1.983 οι υπάλληλοι της Βουλής

Τα στοιχεία αφορούν το προσωπικό του Κοινοβουλίου για το α” τρίμηνο του 2014

Vouli

Στους 1.983 ανέρχονται οι υπάλληλοι της Βουλής, όπως αναφέρουν στοιχεία από την «κοινοβουλευτική διαφάνεια», που δημοσίευσε την Τετάρτη τους σχετικούς πίνακες.

Τα δεδομένα αφορούν στο πρώτο τρίμηνο του 2014 και επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο.

Συνολικά, το προσωπικό της Βουλής ανέρχεται σε 1.393 υπαλλήλους και μαζί με τους επιστημονικούς συνεργάτες φθάνει τους 1.983 υπαλλήλους.

Ειδικότερα, κατά την 1.1.2014 στη Βουλή υπηρετούσαν 591 μόνιμοι υπάλληλοι, 605 υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου, 72 ειδικοί φρουροί και 125 μετακλητοί υπάλληλοι. Υπηρετούσαν, επίσης, και 590 επιστημονικοί συνεργάτες.

By