Τρίτη, 16 Αυγούστου, 2022

Στο 37,5% το «κούρεμα» καταθέσεων στην Τράπεζα Κύπρου

Σε ποσοστό 37,5% θα κουρευτούν οι ανασφάλιστες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ.

trapeza kiprouΤην μετατροπή του 37,5% των ανασφάλιστων καταθέσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου. Από τη μετατροπή επηρεάζονται μόνο όσοι διατηρούσαν στις 26 Μαρτίου 2013 στην Τράπεζα Κύπρου, συνολικές καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ, περιλαμβανομένων δεδουλευμένων τόκων.

Από τις καταθέσεις πέραν των 100 χιλιάδων ευρώ, έχουν αφαιρεθεί τυχόν δανειακές και άλλες πιστωτικές υποχρεώσεις, ενώ το υπόλοιπο χαρακτηρίζεται «υπερβάλλον» ποσό.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται παράλληλα, ότι το 22,5% παραμένει προσωρινά δεσμευμένο και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, τάξης Α. Χαρακτηρίζεται ως ποσό συμπληρωματικής συνεισφοράς καταθέσεων.

Το υπόλοιπο 30% του υπερβάλλοντος ποσού, δεσμεύεται προσωρινά και υπόκειται σε ολική ή μερική μετατροπή σε κατάθεση, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από την Αρχή Εξυγίανσης.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By