Τετάρτη, 10 Αυγούστου, 2022

Στο 75% του κοινοτικού μέσου όρου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα

Στοιχεία της Eurostat για την κατά κεφαλήν κατανάλωση και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ

EurostatΣτο 75% του κοινοτικού μέσου όρου ανήλθε το 2013 το  κατά κεφαλήν ΑΕΠ και αντίστοιχα στο 82% του μέσου όρου στην ΕΕ η πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat .

Ο υψηλότερος δείκτης κατά κεφαλήν κατανάλωσης στην «ΕΕ των 28» καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (138% του ευρωπαϊκού μέσου όρου) και στη Γερμανία (125%). Η Αυστρία, η Σουηδία, η Δανία, το Βέλγιο, η Φινλανδία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 110% και 120% του μέσου όρου της ΕΕ, ενώ η Ολλανδία βρίσκεται στο 108%.

Η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Κύπρος και η Ισπανία κατέγραψαν επίπεδα μεταξύ 90% και 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ  Λετονία,  Εσθονία, Ουγγαρία και Κροατία τοποθετούνται μεταξύ 60% και 70% του κοινοτικού μέσου όρου. Κάτω από 60% κυμαίνονται  η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

H πραγματική κατά κεφαλήν κατανάλωση ορίζεται ως κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών από τους πολίτες.

Σε ό,τι αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εκπεφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (PPS), το υψηλότερο καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (264% του μέσου κοινοτικού) και το χαμηλότερο στη Βουλγαρία (47%).

(Visited 1 times, 1 visits today)
By