Κυριακή, 20 Ιουνίου, 2021

Σχεδόν 6.000 νεκροί έλαβαν εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ

Δαιδαλώδης η διαδικασία διαγραφής του φόρου από τους κληρονόμους

enfia2

Σχεδόν 6.000 φορολογούμενοι που έχουν αποβιώσει έλαβαν εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ και καλούνται να πληρώσουν φόρο για την ακίνητη περιουσία τους.

Υπάρχουν περιπτώσεις που το ίδιο ακίνητο έχει φορολογηθεί δύο φορές με ΕΝΦΙΑ, καθώς ο φόρος έχει καταλογιστεί και στο όνομα του κληρονόμου (δεδομένου ότι τα ακίνητα έχουν περιέλθει στη δική του μερίδα) και στο όνομα του εκλιπόντος (για την καταβολή του φόρου του οποίου είναι υπεύθυνοι, βάσει του νόμου και πάλι οι κληρονόμοι).

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το πρόβλημα προκύπτει για το Taxisnet«αγνοεί» πάνω από 5.500 περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου. Κάτι που μπορεί να οφείλεται είτε σε παράληψη του κληρονόμου, είτε του υπαλλήλου της εφορίας που μπορεί να παρέλαβε τα παραστατικά αλλά δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία, ενώ υπάρχουν βέβαια και οι περιπτώσεις όπου υπάρχει δόλος, για την είσπραξη επιδόματος ή σύνταξης.

Για τη διαγραφή του φόρου απαιτείται μια ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία η οποία περνάει από τον δήμο, το ειρηνοδικείο ή το πρωτοδικείο και καταλήγει στην εφορία. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  • Πιστοποιητικό κοντινών συγγενών (η διαδικασία γίνεται στον δήμο και απαιτεί ένορκη βεβαίωση από συμβολαιογράφο ή υπεύθυνη δήλωση δύο μαρτύρων).
  • Βεβαίωση περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αποδεικτικό δημοσίευσης, εφόσον υπάρχει διαθήκη, και αντίγραφο αυτής. Το συγκεκριμένο έγγραφο εκδίδεται από το ειρηνοδικείο ή το πρωτοδικείο (ανάλογα με την ημερομηνία του θανάτου), ενώ η έκδοσή του απαιτεί την υποβολή τη σχετικής αίτησης και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
(Visited 1 times, 1 visits today)
By