Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Σύσκεψη στο ΥΠΕΚΑ για την αιθαλομίχλη

Ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά φαινόμενα αιθαλομίχλης εν όψει της χειμερινής περιόδου

aithalo

Ο καλύτερος συντονισμός των κρατικών υπηρεσιών και των περιφερειών ώστε να αντιμετωπιστούν πιθανά φαινόμενα αιθαλομίχλης εν όψει της χειμερινής περιόδου βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης στο υπουργείο Περιβάλλοντος.

Στη διάρκεια της σύσκεψης, εξετάστηκαν οι έλεγχοι στην αγορά καυσίμων στερεής βιομάζας, οι έλεγχοι στις εστίες καύσης (κεντρικές θερμάνσεις, αρτοκλιβάνους, βιομηχανικούς λέβητες) και η εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στη λήψη μέτρων σε περιπτώσεις επεισοδίων.

Ακόμη, εξετάστηκε η προμήθεια εξοπλισμού για τη μέτρηση αιωρούμενων σωματιδίων, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και οι τρόποι χρηματοδότης των ανωτέρω δράσεων.

Οι εκπρόσωποι των Περιφερειών Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κρήτης συμφώνησαν και δεσμεύτηκαν για την εντατικοποίηση των ελέγχων, τόσο σε επίπεδο εμπορίας στερεής βιομάζας όσο και σε ελέγχων εκπομπών καυσαερίων σταθερών εστιών καύσης.

Επιπλέον, όπως γνωστοποιήθηκε από το ΥΠΕΚΑ, οι περισσότερες Περιφέρειες δρομολογούν ή έχουν ήδη κινήσει διαγωνιστικές διαδικασίες, για την προμήθεια αναλυτών μέτρησης καυσαερίων και αιωρούμενων σωματιδίων.

Συμφωνήθηκε, ακόμα, η εγκαθίδρυση δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των Περιφερειών, με κόμβο το ΥΠΕΚΑ, για τον καλύτερο συντονισμό και τη βελτιστοποίηση της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων σε περιπτώσεις εμφάνισης επεισοδίων ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην προσπάθεια που πρέπει να καταβληθεί σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση των πολιτών ολόκληρης της χώρας και ιδίως του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα.

By