Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

Τέρνα Ενεργειακή: Υποχώρηση στα καθαρά κέρδη για το α΄ τρίμηνο

Στα 257 εκατ. ευρώ ο τραπεζικός δανεισμός της εταιρίας

terna-610x400

Τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του πρώτου τριμήνου του 2014 ανακοίνωσε την Παρασκευή η Τέρνα Ενεργειακή.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρία, οι ενοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε 35,5 εκατ. ευρώ, έναντι 35 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013, αυξημένες κατά 1,6%, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Τα έσοδα από τον τομέα της ενέργειας ανήλθαν σε 28,8 εκατ. ευρώ έναντι 28,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013, αυξημένα κατά 1,5%. Σημειώνεται ότι παρόλο που η εγκατεστημένη ισχύς στο α΄ τρίμηνο του 2014 ήταν μεγαλύτερη από αυτήν στην περυσινή αντίστοιχη περίοδο, τα ανεμολογικά δεδομένα υπήρξαν χαμηλά κατά το α΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αξίζει να επισημανθεί ότι μέσα στο πρώτο πεντάμηνο του 2014 ξεκίνησαν σταδιακά να λειτουργούν 72 MW, ανεβάζοντας την εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου σε 580 MW.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2013.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 18,9 εκατ. ευρώ, έναντι 20,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένη κατά 5,6%, συνεπεία των χαμηλών ανεμολογικών δεδομένων του φετινού α΄ τριμήνου. Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 11.5 εκατ. ευρώ έναντι 13,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,4%, σημαντικά επηρεασμένα από τα ανωτέρω χαμηλά ανεμολογικά δεδομένα.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 5,1 εκατ. ευρώ έναντι 7,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 34,1%. Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 3,6 εκατ. ευρώ, έναντι 5,5 εκατ. ευρώ το περυσινό διάστημα, μειωμένα κατά 37,5%.

Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης διαμορφώθηκαν σε 18,9 εκατ. ευρώ έναντι 20,5 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) διαμορφώθηκε στα 257,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδύσεις του Ομίλου το φετινό α΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 18 εκατ. ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραμμα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας συνεχίζεται.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει προχωρήσει σε επενδυτικές δαπάνες 130 εκατ. ευρώ για έργα των οποίων εξελίσσεται η κατασκευή και δεν έχουν μπει ακόμη σε λειτουργία.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ανέρχεται σε 580 MW. Ο Όμιλος έχει εγκαταστήσει 338 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις ΗΠΑ, 74 MW στην Πολωνία και 30 MW στην Βουλγαρία. Ταυτόχρονα, ο Όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 285 MW, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 865 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Στόχος της εταιρείας είναι, στο τέλος του 2014, να έχει σε λειτουργία ή υπό κατασκευή σε όλες τις χώρες δραστηριότητας της, περίπου 1.000 MW έργων ΑΠΕ.

Η εταιρεία διαθέτει επίσης άδειες παραγωγής για επιπλέον 1.630 MW αιολικών πάρκων και για 748 MW υδροηλεκτρικών έργων, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By