Σάββατο, 6 Μαρτίου, 2021

Τρία επενδυτικά σχήματα για 28 ακίνητα

 Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες δημόσιας τάξης

maniatopoulos

Τρία επενδυτικά σχήματα υπέβαλαν τελικά δεσμευτικές προσφορές για την πώληση και μίσθωση 28 ακινήτων του Δημοσίου, τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, υπουργεία, εφορίες και υπηρεσίες δημόσιας τάξης.

Όπως ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), πρόκειται για τα εξής επενδυτικά σχήματα:

– DOLPHIN CAPITAL REIT LTD

– Eurobank Properties REIC

– NBG Pangaea REIC

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ θα αποφασίσει σε επόμενη συνεδρίασή του για την εγκυρότητα των προσφορών των υποψηφίων- μετά από εισήγηση των χρηματοοικονομικών και νομικών του συμβούλων- και στη συνέχεια θα προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών.

(Visited 1 times, 1 visits today)
By