Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Eκπαίδευση: Kάτω από τον μέσο όρο των 65 χωρών- μελών του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα

Από την 24η… στην 25η θέση η Ελλάδα στον τομέα της εκπαίδευσης

www.fosphotos.com/Menelaos Myrillas
www.fosphotos.com/Menelaos Myrillas

 

Kάτω από τον μέσο όρο των 65 χωρών μελών του ΟΟΣΑ στον τομέα της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος συνεχίζει να βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με τις μετρήσεις PISA (Program for International Student Assesment) του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Με βάση τα νέα στοιχεία, η Ελλάδα πέφτει στη 42η θέση από την 25η που είχε το 2009.
H έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, έγινε το 2012, με προέχοντα τομέα τα μαθηματικά όπως το 2003.
Με μέσον όρο τις 500 μονάδες, η Ελλάδα συγκεντρώνει 453 μονάδες στα μαθηματικά, 477 στην Ανάγνωση-Κατανόηση και 467 στις Επιστήμες.

ΠΗΓΗ:ΑΜΠΕ

(Visited 1 times, 1 visits today)
By